Bied je afval op een juiste manier aan voor de huis-aan-huisophaling

Gepubliceerd op dinsdag 24 maart 2020
Nu de recyclageparken gesloten zijn tot en met minstens zondag 5 april 2020, vraagt IVM het afval dat aan huis wordt opgehaald op een correcte manier aan te bieden.

Huis-aan-huisophalingen van restafval, gft, PMD en papier & karton verzekerd

Deze ophalingen blijven momenteel verzekerd. Het kan wel dat, door ziekte van ophalers, de teams anders worden samengesteld waardoor de rondes ‘anders’ worden gereden. Het kan daarom dat de ophaalwagen op een ander tijdstip dan normaal passeert. Zet daarom je afval tijdig buiten. Voor het juiste tijdstip raadpleeg je de ophaalkalender.

Door de sluiting van de recyclageparken wordt hier en daar geprobeerd om ook grofvuil of andere afvalstromen aan te bieden bij het restafval. Dit afval wordt niet meegenomen. Wie dit toch buitenzet en het na de ophaling laat staan, riskeert een boete voor sluikstorten.

Wijkinzamelingen

  • Glas kan nog steeds naar de glascontainer. Als deze container vol zit, breng het glas dan naar een andere container. De ophaaldienst stelt alles in het werk om de containers tijdig te ledigen, maar ook bij deze firma zijn er zieke chauffeurs en wordt er reservepersoneel ingezet. Plaats géén glas of ander afval naast de glascontainer, wie dat toch doet riskeert een boete voor sluikstorten.
  • Textielcontainers: als deze vol zijn, plaats dan geen afval naast deze container maar breng je textiel naar een andere container. Wie afval achterlaat naast de textielcontainer riskeert een boete voor sluikstorten.
  • De wijkinzamelingen van KGA zijn voorlopig stopgezet.

Ophalingen van grofvuil op afroep

Tot nader order zijn deze ophalingen stopgezet en aanvragen voor ophalingen worden ‘on hold’ gezet. IVM communiceert later hierover, als duidelijk is of de federale maatregelen al dan niet verlengd zullen worden.

Wat met tuinafval?

  • Wie tuiniert, kan dit op een afvalarme manier. Thuiscomposteren in een compostvat, een compostbak of composthoop is kinderspel. Met enkele kleine kneepjes kan je gemakkelijk tuinafval omzetten tot compost, en dit zonder geurhinder voor de buren. Het kost niets en het spaart altijd ritten naar het recyclagepark uit: een goede en goedkope oplossing voor het tuinafval!
  • Op www.ivmmilieubeheer.be en www.vlaco.be vind je tal van tips om afvalarm te tuinieren.
  • Wat zéker niet mag is tuinafval in parken, sloten of beken of op onbebouwde percelen dumpen. Wie dit toch doet, riskeert een boete voor sluikstorten.

Respect voor ophalers, properteams…

IVM vraagt respect voor de ophaalteams en de properteams die in deze moeilijke tijden in de weer zijn om het afval op te halen en op te ruimen. Voor hun veiligheid vraagt IVM om papieren zakdoekjes, afval van zieke inwoners… niet zomaar weg te gooien maar om dit, goed verpakt, met het afval mee te geven. Veiligheid primeert, voor de inwoners maar zéker ook voor de afvalwerkers.