Bestuursdocumenten

Het gemeentebestuur maakte een meerjarenplan op voor de bestuursperiode 2014-2019. Het meerjarenplan geeft een inzicht in de wijze waarop het bestuur zijn strategie wenst te realiseren in de komende zes jaar. Hiervoor worden doelstellingen, actieplannen en acties geformuleerd die inzicht geven in wat de organisatie wil bereiken en hoe ze dat gaat doen. Uiteraard worden hieraan ook de nodige financiële middelen gekoppeld.

Het meerjarenplan vertrekt vanuit acht strategische doelstellingen die de gemeenteraad heeft vastgelegd voor de legislatuur 2014-2019:

  1. Aalter bouwt een aantrekkelijke leefomgeving.
  2. Aalter onderneemt - een uitdagende, ondernemersvriendelijke en dynamische gemeente.
  3. Aalter zet in op verkeersveiligheid en mobiliteit.
  4. Aalter (be)leeft - van jong tot oud.
  5. Aalter is sociaal en denkt aan het welzijn van iedereen.
  6. Aalter is een financieel gezonde gemeente
  7. Aalter heeft aandacht voor duurzame energie, milieu en natuur.
  8. Aalter wil de gemeentelijke dienstverlening verder innoveren - de klant blijft centraal.