Bestuursdocumenten

Het gemeentebestuur en het OCMW werken voor de bestuursperiode 2019 met een gezamenlijk éénjarig meerjarenplan. Dit verduidelijkt hoe het bestuur zijn strategie in 2019 wil realiseren met doelstellingen, actieplannen en acties, gekoppeld aan de nodige financiële middelen.

Het gemeentebestuur en het OCMW maken dus geen afzonderlijke planningsdocumenten meer op. Zo wordt één geïntegreerd lokaal sociaal beleid maximaal gerealiseerd. Beide rechtspersonen staan afzonderlijk in voor de eigen verplichtingen en verbintenissen, maar hebben samen één doelstellingenboom en één gezamenlijk financieel evenwicht. 

Naast het geïntegreerd beleid van het OCMW werd ook het beleid van het Autonoom Gemeentebedrijf Aalter (AGB) opgenomen. Deze rechtspersoon blijft afzonderlijk bestaan met een eigen financieel evenwicht, dat geconsolideerd werd opgenomen bij het evenwicht van OCMW en het gemeentebestuur.

Het meerjarenplan bestaat uit acht strategische doelstellingen, vastgelegd door de gemeenteraad:

  1. Aalter bouwt een aantrekkelijke leefomgeving.
  2. Aalter onderneemt: een uitdagende, ondernemersvriendelijke en dynamische gemeente.
  3. Aalter zet in op verkeersveiligheid en mobiliteit.
  4. Aalter (be)leeft: van jong tot oud.
  5. Aalter is sociaal en denkt aan het welzijn van iedereen.
  6. Aalter is een financieel gezonde gemeente.
  7. Aalter heeft aandacht voor duurzame energie, milieu en natuur.
  8. Aalter wil de gemeentelijke dienstverlening verder innoveren: de klant blijft centraal.

Door een fout in de softwaretoepassingen werd het M1-schema “financieel doelstellingenplan” uit de financiële nota van het éénjarig meerjarenplan niet correct gegenereerd. De aangepaste schema's werden vóór de gemeenteraadszitting van 11 maart 2019 toegevoegd aan de bestuursdocumenten.

Tegen uiterlijk 30 juni moet elk bestuur de jaarrekening opmaken: de jaarrekening geeft in tegenstelling tot het meerjarenplan geen raming van de ontvangsten en uitgaven, maar de effectief gerealiseerde cijfers en een evaluatie van het gevoerde beleid weer.

Omdat de evaluatie van de uitvoering van het beleid van de samengevoegde gemeenten en OCMW's in het boekjaar voorafgaand aan de samenvoeging beleidsmatig minder relevant is, is de opmaak van de beleidsevaluatie voor de jaarrekeningen van 2018 facultatief.

Ook voor het AGB dient jaarlijks een jaarrekening opgemaakt te worden.