Bepaal mee het waterbeleid van de toekomst

Gepubliceerd op donderdag 7 februari 2019
Nog tot 18 juni 2019 kan iedereen zijn mening of opmerkingen geven over het ontwerp ‘waterbeleidsnota 2020-2025’ en over de timing en het programma van de ‘stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027’.

In de waterbeleidsnota 2020-2025 staat de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties. Waterbeheerkwesties zijn belangrijke thema’s die verhinderen dat het oppervlakte- en grondwater in Vlaanderen in goede toestand verkeert. Stroomgebiedbeheerplannen bevatten dan weer maatregelen en acties voor een verbetering van het grond- en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte.

Hoe raadplegen?

De documenten zijn enkel digitaal te raadplegen via www.volvanwater.be. Bewoners die niet over een computer of toegang tot het internet beschikken, kunnen terecht in het gemeentehuis van Aalter-centrum en alle bibliotheken waar publieke computers ter beschikking staan.

Hoe een opmerking indienen?

Reageren op de documenten kan tot en met dinsdag 18 juni 2019 via www.volvanwater.be. Jouw opmerkingen indienen kan ook schriftelijk, ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Europalaan 22, 9880 Aalter.