Nieuwe logistieke poort verrijst in Aalter

Gepubliceerd op donderdag 28 september 2023
Er beweegt heel wat op en rond het bedrijventerrein Woestijne. Het lokaal bestuur maakt op dit moment het fietspad veiliger en comfortabeler. De Vlaamse Waterweg is begonnen met de aanleg van een binnenhaven en overslagcentrum langs het kanaal Gent-Oostende en de plannen voor een nieuwe fietsersbrug

De Vlaamse Waterweg is begonnen met de aanleg van een binnenhaven en overslagcentrum langs het kanaal Gent-Oostende en de plannen voor een nieuwe fietsersbrug over het kanaal komen in een stroomversnelling.

Nieuwe logistieke poort

Op de rechteroever van het kanaal Gent-Oostende zijn de werken gestart voor een binnenhaven en regionaal overslagcentrum, waar goederen kunnen overgeladen worden van vrachtwagens op binnenvaartschepen. Er komt een laad- en loskade van 121 meter lang en een kaaiplateau van 6.050 m2 voor de overslag en het vervoer van bulk, paletten, ‘big bags’ en containers via de binnenvaart. De Vlaamse Waterweg stelt een achterliggend terrein van 50.000 m2 ter beschikking. De bouw van de kade zal duren tot eind 2024 en kost 4 miljoen euro. In eerste instantie zal het nieuwe overslagcentrum zo’n 12.000 vrachtwagens per jaar van de snelwegen halen. Op termijn volgen er nog aanpassingen aan het binnenkanaal, zodat nog grotere schepen kunnen passeren en er nog minder vrachtwagens de weg op moeten.

Kansen voor de lokale economie en werkgelegenheid

Deze logistieke poort maakt van Aalter een uitstekende uitvalsbasis voor bedrijven. Het watergebonden bedrijventerrein Woestijne heeft via het kanaal een rechtstreekse verbinding met de havens van Gent, Zeebrugge en Oostende (en hun achterland), maar ook met de Seine-Scheldeverbinding richting West-Vlaanderen en Frankrijk. De start van de werken is een mijlpaal voor de logistieke sector in Vlaanderen en zal de regionale economie een sterke impuls geven. Het project zal niet alleen nieuwe kansen creëren voor de lokale economie en werkgelegenheid, maar zal ook de transportsector in Vlaanderen verder moderniseren en verduurzamen. De Vlaamse Waterweg stelt binnenkort een uitbater aan voor het regionaal overslagcentrum. De kandidaturen worden momenteel beoordeeld.

Maatregelen voor een goede en veilige mobiliteit rond industrieterreinen

Veiliger en comfortabeler fietspad

Het drie meter brede fietspad, tussen Aalter-Brug en de grens met Ursel, wordt overlaagd met asfalt. De werken zijn volop bezig, fietsers moeten tot en met vrijdag 13 oktober 2023 omrijden via de Middelweg. Aalter plaatst drie tractorsluizen die moeten voorkomen dat auto’s en vrachtwagens het fietspad op kunnen rijden. Traag landbouwverkeer zal na de werken kunnen blijven passeren. Om het fietscomfort verder te verbeteren, komen er led-lampjes in het fietspad.

Extra maatregelen tegen sluipverkeer

De tractorsluizen maken het onmogelijk voor vrachtwagens en auto’s om het fietspad als sluipweg te gebruiken, maar er komen nog een aantal aanpassingen.

  • Automobilisten, komende vanaf de Middelweg, zullen langs de Watermolenstraat (ter hoogte van de garage) de parking van het restaurant enkel nog via een klein stukje van Woestijne kunnen bereiken. De volgende delen van Woestijne zijn uitsluitend fietspad:
  • vanaf Oostmolen-Noord tot het kruispunt met de Watermolenstraat;
  • vanaf Woestijne 32 tot de parking van het restaurant.
  • Ter hoogte van de kruispunten van de Middelweg met de Eerste Poolse Pantserdivisiestraat en met de Watermolenstraat richting Woestijne worden bijkomende verbodsborden met een tonnagebeperking van 3,5 ton geplaatst.
  • Er komt een fysieke hoogtebeperker voor vrachtwagens in de Watermolenstraat ter hoogte van de garage.
  • Er worden bijkomende paaltjes geplaatst op het fietspad ter hoogte van het restaurant.
  • Het lokaal bestuur voorziet extra signalisatie.
Vrachtwagenbrug enkel voor vrachtverkeer …

De enige toegangsweg voor vrachtverkeer naar de bedrijven in Woestijne is via de vrachtwagenbrug aan industriezone Lakeland. De vrachtwagenbrug over het kanaal verbindt beide industrieterreinen met elkaar en zorgt ervoor dat het vrachtverkeer niet door de woonkern in Aalter-Brug gaat. Om de veiligheid te bewaken en zachte weggebruikers en gemotoriseerd verkeer strikt van elkaar te scheiden, is de vrachtbrug verboden terrein voor fietsers.

… maar ook nieuwe fietsbrug op de komst

Fietsen is dus ten strengste verboden op de vrachtwagenbrug, maar het lokaal bestuur en de Vlaamse Waterweg werken aan een alternatief in de vorm van een nieuwe fietsersbrug aan Oostmolen-Noord. De administratieve voorbereidingen voor de bouw zijn volop bezig. De Vlaamse Waterweg en het lokaal bestuur Aalter ondertekenden al een intentieverklaring. Bedoeling is dat er tijdens de gemeenteraadszitting van december een realisatieovereenkomst wordt voorgelegd. Daarna kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden en volgt de aanbestedingsprocedure om een aannemer aan te duiden. In het najaar van 2024 of het voorjaar van 2025 zouden de werken dan kunnen starten. Verwacht wordt dat de bouw minstens een jaar zal duren.