Bedankt Aalternaar, voor de vele schenkingen aan de bib

Gepubliceerd op dinsdag 18 mei 2021
Voorjaar! De tijd van de grote schoonmaak, ballast overboord gooien en opruimen van de winterse lectuur. Veel mensen denken dan spontaan aan de bib als tweede thuis voor hun werken … én terecht. De bib is hen hiervoor ten zeerste dankbaar.

Alle giften (jonger dan tien jaar oud) worden met dank aanvaard en kunnen een bestemming krijgen in één van de vele vestigingen van de bibliotheek. De bib houdt sommige werken als reservewerk achter de hand om bijvoorbeeld steeds de volledige Harry Potter-serie ter
beschikking te hebben in alle locaties.


Tot voorheen kregen de milde schenkers steeds een bedankingsbrief voor hun bijdrage aan de bibliotheekcollecties. Helaas is de toevloed dermate overweldigend dat deze arbeidsintensieve procedure niet langer haalbaar is. Daarom wil het lokaal bestuur via TotAalter iedereen van harte danken die een bijdrage levert of heeft geleverd aan de uitbouw van de bibliotheekcollecties. Jouw giften blijven steeds welkom en zullen naar best vermogen in de collectie worden ingepast.