Naar inhoud

De cel Beroepsactieve bevolking vervult een sturende rol in de organisatie. Zowel in de beleidsvoorbereidende, -opvolgende, en -evaluerende fase heeft zij een coördinerende functie. Zij waakt erover dat de beroepsactieve bevolking maximaal ondersteund wordt.

Binnen de gemeentelijke organisatie maakt zij in haar werkzaamheden telkens de maatschappelijke toets t.a.v. de beroepsactieve bevolking. Zij waakt erover dat het gevoerde beleid doorheen de ganse organisatie rekening houdt met deze doelgroep.

Door het introduceren van passende beleidsinitiatieven helpt zij de burger in het zoeken naar manieren om tot een beter uitgebalanceerd leven te komen. Zij zal dus o.m. op een vernieuwende manier inspelen op de diensten aan gezinnen. Anderzijds zal zij samen met andere actoren zoeken naar mogelijkheden om de life/work verhouding van burgers, medewerkers of klanten te bevorderen.

De cel Beroepsactieve bevolking wordt operationeel ondersteund door andere cellen binnen de organisatie voor de concrete uitvoering van haar beleid. De cel werkt beleidsmatig onder meer samen met het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK).

Praktisch

BAB-toets

Europalaan 22
9880 Aalter
tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40