Asbestinzameling aan huis opnieuw mogelijk, voortaan ook voor landbouwers

Gepubliceerd op zaterdag 8 augustus 2020
De ophaling van asbest aan huis start opnieuw op. Die dienstverlening stond door de corona-maatregelen tijdelijk ‘on-hold’. Ook het afleveren van asbest in het recyclagepark kan opnieuw. Let op dat asbest altijd verpakt dient te zijn!

Asbest veilig ophalen aan huis bij particulieren

Aalterse particulieren kunnen sinds dit jaar hun asbesthoudend afval op afroep thuis laten ophalen door IVM (via www.ivmmilieubeheer.be). Dat is veiliger dan asbest zelf naar het recyclagepark te brengen. Elke maand is er één ophaling:

  • 10 tot en met 14 augustus 2020
  • 7 tot en met 11 september 2020
  • 12 tot en met 16 oktober 2020
  • 9 tot en met 13 november 2020

Hoe werkt het?

  • Het gaat enkel om asbesthoudende golfplaten of leien bij particulieren. Dus: géén buizen, brokstukken of losse asbest.
  • Om het afval aan te bieden gebruik je speciale ‘bigbags’ of platenzakken, die je aankoopt in het gemeentehuis van Aalter-centrum.
  • Voor je begint af te breken: bescherm jezelf en jouw omgeving.

Wat kost mij dat als particulier?

Ophaling aan huis: 30 euro per platenzak/bigbag, met een maximum van twee platenzakken/één bigbag per adres. Verwerkings- en transportkosten zijn inbegrepen in de prijs. Je krijgt ook twee veiligheidskits met overall, mondmasker en handschoenen.

NIEUW: nu ook voor landbouwers ophaling aan huis!

Als landbouwer kan je een beroep doen op de asbestophaling ‘aan huis’ als je de eigenaar bent van een gebouw (woning, loods, dierenstal …) dat, door de bouw in de periode voor 1998, asbesthoudende golfplaten bevat. Er worden per locatie maximum twee containers geleverd (max 400 m² of 30 m³). Dit is inclusief twee PBM-kits (overall, mondmasker, handschoenen), ongeacht of er één of twee containers worden gevraagd. De gevraagde kosten dekken de ophaling en verwerking niet volledig maar worden door afvalintercommunale IVM en OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) gedragen. Het aanvraagformulier vind je via www.aalter.be/asbest.

Wat kost mij dat als landbouwer?

De kostprijs per container bedraagt 170 euro.

Waarom?

Als asbest op de verkeerde manier verwijderd of bewerkt wordt, komen asbestvezels vrij die bij inademing zeer diep in de longen doordringen en vele jaren later levensbedreigende ziekten als asbestose en longkanker kunnen veroorzaken.

Asbest zélf brengen naar het recyclagepark (verplicht verpakt aanleveren)

Je kan opnieuw asbestafval naar het recyclagepark in Aalter-centrum brengen. In het verleden werd vastgesteld dat het afval niet altijd volgens de regels afgeleverd werd. Om het transport naar het recyclagepark én de inzameling op het park veilig te laten verlopen, is het verplicht om het asbest verpakt te vervoeren en te lossen. Om die reden werd in het voorjaar gestart met het (gratis) uitdelen van kleine asbestzakken voor de inzameling van kleine brokstukken asbestcement op het recyclagepark (maximum één zak per bezoek aan het recyclagepark). Dit blijft zo.

Ook asbestplaten moeten verpakt aangeleverd worden. Daarom kreeg het lokaal bestuur van IVM een nieuw type platenzak, die inwoners kunnen gebruiken voor het veilig afleveren van asbestplaten op het recyclagepark. Deze platenzakken kunnen twee platen bevatten en zijn vanaf nu gratis af te halen op het recyclagepark. Per adres worden maximum twee platenzakken gegeven.

Tip: wil je meerdere asbestplaten afleveren? Maak dan gebruik van de thuisophaling. Dit is niet alleen praktischer, maar ook het veiligst!

Meer info via www.aalter.be/asbest.