Laat asbest (veilig) thuis ophalen

Gepubliceerd op woensdag 29 januari 2020
Aalterse particulieren kunnen sinds dit jaar hun asbesthoudend afval op afroep thuis laten ophalen. Dat is veiliger dan asbest zelf naar het recyclagepark te brengen. Elke maand is er een ophaling.

IVM start, in samenwerking met het gemeentebestuur, een proefproject om kleine hoeveelheden asbestgolfplaten en asbestleien in te zamelen. Voor grotere oppervlakten doe je best een beroep op een professionele firma, zodat alles op een veilige manier gebeurt met een minimum aan hinder voor de buren.

Waarom?

Als asbest op de verkeerde manier verwijderd of bewerkt wordt, komen asbestvezels vrij die bij inademing zeer diep in de longen doordringen en vele jaren later levensbedreigende ziekten als asbestose en longkanker kunnen veroorzaken.

Hoe werkt het?

 • Het gaat enkel om asbesthoudende golfplaten of leien bij particulieren. Dus: géén buizen, brokstukken,... géén losse asbest.
 • Om het afval aan te bieden gebruik je speciale bigbags of platenzakken, die je aankoopt in het gemeentehuis Aalter-centrum. De zakken afhalen kan daarna met betalingsbewijs in het gemeentelijk magazijn (Oostmolenhoek 10), elke werkdag van 8.00 u tot 12.00 u en van 13.00 u tot 16.45 u.
 • Maximum twee asbestzakken per adres.
 • Voor je begint af te breken: bescherm jezelf en je omgeving!

Wat kost dat?

 • Ophaling aan huis: 30 euro voor twee platenzakken of één bigbag. Verwerkings- en transportkosten zijn inbegrepen in de prijs. Je krijgt ook twee veiligheidskits met overall, mondmasker en handschoenen.
 • Recyclagepark: kleine asbestzakken (80/120cm) voor het vervoeren van kleinere stukken asbest naar het recyclagepark zijn gratis. Maximum één zak per bezoek aan het recyclagepark. Het aanleveren van asbesthoudend materiaal op het park in de Durmelaan moet steeds in verpakte vorm gebeuren.

Elke maand ophaling

 • 13 tot en met 17 april 2020
 • 11 tot en met 15 mei 2020
 • 8 tot en met 12 juni 2020
 • 13 tot en met 17 juli 2020
 • 10 tot en met 14 augustus 2020
 • 7 tot en met 11 september 2020
 • 12 tot en met 16 oktober 2020
 • 9 tot en met 13 november 2020

Let op! Aanvragen doe je ten laatste de donderdag voor de ophaalweek via de website www.ivmmilieubeheer.be. Info bij IVM op tel. 09 218 90 17 of via asbest@ivmmilieubeheer.be. Alle info over het project, de gevaren en het belang van veilig omgaan met asbest, vind je op www.aalter.be/asbest.