Bezoek aan de polders van Lampernisse

De “komgronden” van Lampernisse hebben een boeiende geschiedenis achter de rug. Rond het jaar 500 behoorden ze nog tot een waddengebied met slikken en getjdengeulen. Geleidelijk werd het gebied ontzilt en ontwaterd en verschenen er vaste bewoningskernen. De komgronden (klei op veengronden) klonken in waardoor ze lager kwamen te liggen dan de zandige opvullingen van de overstromingskreken.

In 1993 werden de Komgronden geklasseerd als landschap, waardoor de historische, landschappelijke en ecologische waarden van dit uniek poldergebied bescherming genoten. Door stuwtjes en dammetjes te plaatsen werd in een groot gebied het waterpeil terug hersteld. Je vindt er heel wat overwinteraars, zoals velduil, smient, blauwe kiekendief, watersnip, wulp.


Dankzij de bescherming en het degelijke beheer broeden er nog steeds kieviten, zomertalingen, rietgorzen, veldleeuweriken, tureluurs en gruto's!
Ook plantenliefebbers komen aan hun trekken. Uniek zijn moeraszoutgras, grote watereppe en de vrij zeldzame lidsteng.

Praktsch:

  • We carpoolen aan parking Aard in Aalter om 9.00 u.
  • Laarzen zijn aan te raden.
  • De wandeling ronden we af rond 12.30 u.
  • Eventueel kan je een picknick meenemen.

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

Gratis

Waar

Parking Aard