Aanleg derde en vierde spoor: ook werken in Bellem gaan van start

Gepubliceerd op donderdag 27 juni 2019
Infrabel legt een derde en vierde spoor aan tussen Gent en Brugge. Samen met NMBS richt de spoorwegbeheerder in het kader van dit project ook de stationsomgeving van Bellem opnieuw in. Tegen eind 2020 moet de vernieuwde stationsomgeving klaar zijn.

In Aalter-centrum en Sint-Maria-Aalter zijn de werken om de sporen tussen Gent en Brugge te verdubbelen al begonnen. Nu komt ook Bellem aan de beurt. De voorbereidingen voor de bouw van een nieuw station, nieuwe (fiets)parking en fietsostrade zijn volop bezig. Vanaf juli en augustus start dan het grote werk.

4 juli: afsluiten onderdoorgang, nieuwe (fietsen)parking

Omdat er een derde en vierde spoor bijkomt, moet de tunnel onder de sporen vernieuwd/verlengd worden. Daarvoor gaat de bestaande onderdoorgang op 4 juli dicht. De treinen stoppen vanaf dan ook iets verder, richting brug Lotenhullestraat. Reizigers kunnen via de trappen aan de brug naar de voorlopige perrons.

De aannemer neemt de huidige parking en stationsomgeving in als werfzone. Daarom komen er tijdelijk vijftien parkeerplaatsen voorbij de brug langs de kant van het centrum. Ook de fietsenstalling verhuist naar deze zone. De parking zal toegankelijk zijn langs een nieuwe tijdelijke weg. Ook langs de noordkant (perron richting Brugge) worden de fietsstallingen verplaatst richting de brug. Deze zijn bereikbaar via Bellem-station.

Vanaf 19 augustus: werken aan perrons

Door de uitbreiding van de sporen worden ook de perrons aangepast en opgehoogd. Om veiligheidsredenen vinden die werken ’s nachts plaats. Het uitbreken van de perrons kan geluidshinder met zich meebrengen. Alle partijen doen er alles aan om die hinder tot een minimum te beperken.

Meer info via www.infrabel.be of contact@infrabel.be.

Infovergadering over de werken

Om de geplande werken, de fasering en de impact voor jou als buurtbewoner en/of reiziger toe te lichten, organiseert Infrabel samen met het gemeentebestuur op donderdag 11 juli 2019 om 19.00 u een infovergadering in het gemeentelijk ontmoetingscentrum in Bellem (Bellemdorpweg 5A).