Aalter zorgt: premies voor personen met een beperking en mantelzorgers

Gepubliceerd op maandag 11 januari 2021
Het lokaal bestuur vindt een goede ondersteuning van alle Aalternaren met een zorgnood én hun mantelzorgers erg belangrijk. In 2021 wil het bestuur deze personen dan ook blijven ondersteunen met premies.

Mantelzorgpremie

Er is een gemeentelijke mantelzorgpremie van 25 euro per maand beschikbaar voor personen die (thuis) een zorgbehoevend familielid of een persoon met een beperking verzorgen. Deze premie wordt éénmaal per jaar uitbetaald.

Voorwaarden

De mantelzorger én de zorgbehoevende moeten in Aalter gedomicilieerd zijn. Woont de zorgbehoevende niet in bij de mantelzorger, dan komt een maatschappelijk werk(st)er langs om een sociaal verslag op te maken. De mantelzorger is minimum 16 jaar en zelf niet zorgbehoevend. De zorgbehoevende is minstens 21 jaar, mag niet in een instelling of zorgcentrum verblijven en moet over een attest van 80% invaliditeit (of 12 punten op de medisch-sociale schaal van FOD Sociale Zekerheid) beschikken of minstens de score 30 op de BEL-profielschaal hebben.

Doe je dit jaar een aanvraag, dan slaat dit op de zorg die je verstrekt hebt in 2020. Belangrijk is wel dat de zorgbehoevende beschikt over een attest invaliditeit, dat geldig is voor de periode 2020 waarin de zorg is verstrekt. Vorig jaar vroegen 309 mensen een mantelzorgpremie aan.

Sociaal-pedagogische premie

Ouders (of degene die de rol van de ouder opneemt) die thuis de opvoeding en verzorging van een kind of persoon met een beperking op zich nemen, kunnen jaarlijks een premie van 100 euro krijgen.

Voorwaarden

Het kind met een beperking is maximum 25 jaar en heeft een invaliditeit van minstens 60% of minstens 6 punten voor de drie pijlers (of 4 punten voor de eerste pijler) op de medisch-sociale schaal. Hij of zij is op 1 januari van het jaar van de aanvraag gedomicilieerd op het adres van de aanvrager in Aalter. In 2020 vroegen 47 personen een sociaal-pedagogische premie aan.

Jaarlijkse premies

Personen die vorig jaar een mantelzorgpremie of sociaal-pedagogische premie hebben gekregen, zullen dit voorjaar een nieuw aanvraagformulier ontvangen. Wie een nieuwe aanvraag wil doen of het formulier niet ontvangt, vindt dit document terug op www.aalter.be/mantelzorgpremie of www.aalter.be/sociaal-pedagogische-premie.

Mocht je verdere vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen via welzijn@aalter.be of tel. 09 325 22 00.