Aalter zet in op ontharding: ook Oude Gentweg aangepakt

Gepubliceerd op zaterdag 4 maart 2023
Aalter blijft verder inzetten op ontharding. Vanaf donderdag 9 maart vervangt het lokaal bestuur een stuk asfalt in de Oude Gentweg door waterdoorlatend materiaal.

Vlaanderen is één van de meest verharde gebieden van Europa. Dit leidt onder meer tot een groter risico op overstromingen, minder waterinfiltratie en -berging, hitteproblemen in stads- en dorpskernen, minder CO2-opslag door planten en de bodem, en een verlies aan biodiversiteit.

Pontweg, Boomgaardplein, Oude Gentweg

Daarom onthardt en vergroent het lokaal bestuur pleinen en parkings, zoals de parkeerplaatsen in de Pontweg en het Boomgaardplein. Ook in de Oude Gentweg verduurzaamt het lokaal bestuur straks een strook van 25 lopende meter. De huidige asfaltverharding maakt plaats voor waterdoorlatende steenslag.

Nieuwe fietssluis

De tijdelijke fietssluis krijgt een permanent karakter, maar wordt anders ingevuld. De betonblokken, die er voor zorgen dat autoverkeer niet kan passeren, verdwijnen. In het midden van de weg komt nu een haag die enerzijds de auto’s weert en anderzijds de twee fietsstroken van elkaar scheidt. Op die manier hoeven fietsers niet meer te zigzaggen door de fietssluis, wat het fietscomfort op die plek verhoogt.