Aalter zet de bijen in de bloemen (en is daarvoor beloond)

Gepubliceerd op zaterdag 30 januari 2021
Het lokaal bestuur is beloond voor de inspanningen die ze onderneemt voor de bijen. Dat is al heel wat en er is nog heel wat op komst.

Zaaien en planten

Het lokaal bestuur kiest bij het inzaaien van het openbaar domein voor diversiteit en bij-vriendelijke bloemenmengsels. Het houdt bij de aanplant van bomen en struiken consequent rekening met de bijen en andere insecten.

Bij-vriendelijke projecten

Aalter wil bij (grote) bouwprojecten de natuur een plaats geven en er bloemige, bij-vriendelijke locaties van maken. Dat is ondermeer het geval in het Warandepark en de verkaveling Grote Veldakker, die beide ecologisch beheerd worden. Verspreid over het hele grondgebied worden groenzones ingezaaid met bloemenmengsels.

Bijenkasten, tot bij de politie

In de ommuurde tuin van het kasteel van Poeke staan 14 kasten voor bijen, die op een natuurlijke manier gehouden worden. In het domein zijn ook bijenvolken in het wild uitgezet. Zelfs in de tuin van het politiecommissariaat staat een bijenkast.

Honingfeest

In Poeke is er al een Natuureducatief Centrum (NEC). Straks krijgt ook de kasteelhoeve een make-over: een deel wordt omgevormd tot een beheerboerderij met educatieve functie en een ruimte voor de verkoop van natuur- en bosproducten uit het domein, een ontvangst- en doeruimte en een plaats voor cursussen en workshops. Aan het einde van de zomer is er jaarlijks een honingfeest, waarbij de hardwerkende bijen in de bloemen worden gezet.

Bijenwerkgroep

De Imkersbond Naar Meer en Beter is een Aalterse, koninklijke vereniging die het hele jaar door activiteiten organiseert. De Week van de Bij is het hoogtepunt met infostanden en demokasten, honingproeverijen en gratis bloemenzaad. In het domein van het kasteel van Poeke is een werkgroep natuurlijk imkeren (natuurlijkimkeren.org) actief.

Beginnende imkers

Op het domein Mariahove in Bellem, waar – als corona het toelaat - op 7 maart 2021 de Oost-Vlaamse plantendag zal plaatsvinden, komt een educatieve bijenstand. In de (nabije) toekomst zullen beginnende imkers er info kunnen vergaren, later zullen ook scholen of groepen welkom zijn.

Bloemrijke bermen

In samenwerking met de milieuadviesraad legt een werkgroep van vrijwilligers zich toe op bermbeheer. Ze maken een inventaris van planten en insecten in een 8-tal uitgekozen bermen. Zo kan een gericht maaiplan opgemaakt worden om bepaalde insecten, die het moeilijk hebben, te helpen.

Landbouw helpt mee

Het lokaal bestuur probeert ook landbouwers te betrekken. Zij gaan mee in het verhaal en leggen bij-vriendelijke perceelranden en bloemenweiden aan. In het straatbeeld zullen de plantenbakken in de deelkernen Ursel en Knesselare systematisch vervangen worden door plantvakken met aandacht voor bijen en andere insecten en dieren.