Aalter werkt en zet in op de toekomst

Gepubliceerd op dinsdag 4 april 2023
Het lokaal bestuur besteedt veel aandacht aan de ontharding van het openbaar domein: pleinen en parkeerplaatsen worden aangepakt, ontharding en vergroening gaan daarbij hand in hand. Daarnaast besteedt het lokaal bestuur extra aandacht aan veilige en fietsvriendelijke infrastructuur.

Ontharding en nieuwe fietsvriendelijke sluis

Aalter wil de komende jaren 50.000 m² of 5 hectare openbaar domein ontharden. De voorbije maanden kwamen de Boomgaard, Pontweg en de parkeerplaatsen aan het gemeentehuis Aalter-centrum al aan de beurt, straks volgt ook nog de parking in de Kerkstraat. Nu reeds bedraagt de ontharde oppervlakte 20.000 m² (of 2 hectare).

In een deel van de Oude Gentweg werd de voorbije weken de asfaltverharding over een lengte van 25 meter vervangen door waterdoorlatende materialen. Op die manier kan er meer water de grond indringen en wordt het grondwater beter aangevuld.

Molenkouterstraat en Kerkweg: maatregelen tegen wateroverlast én droogte

De werken aan de Molenkouterstraat, de Kerkweg en de Rozestraat (de kleine zijweg van de grote Rozestraat) in Ursel naderen hun voltooiing. Het lokaal bestuur investeerde in een gescheiden rioleringsstelsel en stak de wegen in het nieuw. Daarbij ging extra aandacht naar maatregelen om zowel wateroverlast als droogte in de toekomst te vermijden.

  • In de Kerkweg werd een betonnen tweesporenpad aangelegd, dat aansluit op het fiets- en wandelpad Pamels Kerkweg.
  • In de Molenkouterstraat werden de voetpaden heraangelegd en uitgebreid met waterdoorlatende klinkers.
  • Parkeerplaatsen in grasbetontegels en groene bermen zorgen voor infiltratie van regenwater.
  • Nieuwe (buffer)grachten en stuwen bieden een antwoord op wateroverlast en droogte. Ze vangen het regenwater op, waardoor het langzaam in de bodem kan doordringen en het grondwater aangevuld wordt. Het teveel aan water wordt vertraagd afgevoerd naar de Leensvoorbeek en niet langer naar de riolering. Bij langdurige regenbuien wordt het rioleringsstelsel zo minder belast.