Aalter werkt aan nieuw reglement dat groendaken, schotelantennes en verkoopautomaten regelt

Gepubliceerd op vrijdag 10 juni 2022
Het college van burgemeester en schepenen keurde op 30 mei 2022 het ontwerp ‘gemeentelijke algemeen gecoördineerde verordening’ goed. Dat regelt enkele thema’s als groendaken en het ontwerp van (meergezins) woningen.

De nieuwe verordening zal van toepassing zijn op het volledige grondgebied van Aalter en vervangt de bestaande gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen. De nieuwe verordening regelt onder andere:

  • het plaatsen van schotelantennes;
  • groendaken en het beperken van verhardingen in de tuinstrook;
  • het plaatsen van verkoopautomaten;
  • het ontwerpen van meergezinswoningen, koppelwoningen en rijwoningen.

Openbaar onderzoek van start

Het ontwerp ‘gemeentelijke algemeen gecoördineerde verordening’ ligt in openbaar onderzoek, dat loopt van 15 juni 2022 tot en met 14 juli 2022. Het ontwerp vindt u via deze link of in het gemeentehuis van Aalter-centrum (Europalaan 22), na het maken van een afspraak (telefonisch of via de gemeentelijke website). Opmerkingen, bezwaren en aanvullingen kunnen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek aan het college van burgemeester en schepenen bezorgd worden:

  • digitaal, via stedenbouw@aalter.be;
  • schriftelijk, naar Europalaan 22, 9880 Aalter;
  • tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis.