Aalter plant nieuw circulatieplan voor vlotter en veiliger verkeer

Gepubliceerd op woensdag 19 mei 2021
Het lokaal bestuur rolt tegen de zomer een nieuw circulatieplan uit. Daarin staan tientallen acties die het verkeer in onze acht deelkernen op korte termijn niet alleen vlotter moeten maken, maar ook veiliger zullen laten verlopen.

Herbekijk alle infovergaderingen

Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid zijn heel belangrijk voor de Aalternaar en voor het lokaal bestuur. Met een nieuw circulatieplan, waar maanden aan gewerkt is, wil het bestuur mobiliteitsproblemen kordaat, gepast en snel aanpakken.

Voetgangers en fietsers krijgen absolute voorrang in het verkeer. Pas daarna komen het openbaar vervoer, personenwagens en vrachtverkeer. De veiligheid rond schoolomgevingen en woonkernen is prioritair. Alle voorstellen werden afgetoetst bij de politiediensten.

Kleinere ingrepen, groot resultaat

In alle acht kernen komen er aanpassingen, vaak kleine ingrepen die op het terrein een groot verschil kunnen maken. Het lokaal bestuur bracht per deelgemeente de huidige situatie met haar goede punten en haar knelpunten in kaart. Voor plaatsen of zaken die voor
verbetering vatbaar waren, ging Aalter op zoek naar oplossingen.

  • Aalter kiest voor drie verschillende snelheidssystemen: 30, 50 en 70. Vooral de uitbreiding van en naar de zones 30, staat hierbij voorop.
  • Aalter gaat volop voor fietsstraten (waar de auto’s achter de fietsers moeten blijven en de snelheid nooit hoger mag liggen dan 30 km per uur).
  • In straten waar er problemen waren met kruisend verkeer en/of een vlotte doorstroming, wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd.
  • Voorrangsregels op kruispunten worden aangepast om het verkeer logischer, vlotter en vooral veiliger te laten verlopen.

Het lokaal bestuur plant de maatregelen tegen donderdag 1 juli in. Tegen 1 september gaat dan het definitieve circulatieplan in voege.

Maatregelen in élke kern: infovergaderingen op 7, 8 en 9 juni

Door de coronapandemie en de richtlijnen van het Overlegcomité is het niet mogelijk om het nieuwe verkeerscirculatieplan in een openbare vergadering toe te lichten. Daarom kiest het lokaal bestuur ervoor tijdens 3 achtereenvolgende informatiemomenten het plan uit de doeken te doen en de burgers interactief te laten deelnemen.

Wanneer en wat?
• Maandag 7 juni 2021, 19.00 u: toelichting over Aalter-centrum, Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug
• Dinsdag 8 juni 2021, 19.00 u: toelichting over Knesselare en Ursel
• Woensdag 9 juni 2021, 19.00 u: toelichting over Bellem, Lotenhulle en Poeke

Hoe deelnemen?
De vergaderingen zullen te volgen zijn via een link op www.aalter.be/circulatieplan.

Meer info via mobiliteit@aalter.be of tel. 09 325 22 00.