Aalter ondersteunt inwoners die (mantel)zorg opnemen met premie

Gepubliceerd op woensdag 25 januari 2023
Het lokaal bestuur vindt het belangrijk goede ondersteuning te bieden aan alle Aalternaren met een zorgnood en hun mantelzorgers. Daarom blijft het bestuur hen in 2023 verder ondersteunen met een mantelzorgpremie of een sociaal-pedagogische premie.

Mantelzorgpremie

Het lokaal bestuur voorziet een mantelzorgpremie van 25 euro per maand voor personen die (thuis) een zorgbehoevend familielid of een persoon met een beperking verzorgen. Deze premie wordt éénmaal per jaar uitbetaald.

Voorwaarden

De mantelzorger én de zorgbehoevende moeten in Aalter gedomicilieerd zijn. Woont de zorgbehoevende niet in bij de mantelzorger, dan komt een maatschappelijk werk(st)er langs om een sociaal verslag op te maken. De mantelzorger is minimum 16 jaar en zelf niet zorgbehoevend.

De zorgbehoevende is minstens 21 jaar, mag niet in een instelling of zorgcentrum verblijven en moet over een attest van 80% invaliditeit (of 12 punten op de medisch-sociale schaal van FOD Sociale Zekerheid) beschikken of recht hebben op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.

Als u dit jaar een aanvraag doet, slaat dit op de zorg die je verstrekt hebt in 2022. Belangrijk is dat de zorgbehoevende beschikt over een attest invaliditeit dat geldig is voor de periode 2022, waarin de zorg is verstrekt.

Zorgbudget

Wie recht heeft op een mantelzorgpremie via het lokaal bestuur, heeft wellicht ook recht op een zorgbudget. Dat is een maandelijkse tegemoetkoming van de Vlaamse Overheid. Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is er voor personen die (thuis) veel zorg nodig hebben of die verblijven in een woonzorgcentrum. Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is er voor 65-plussers met een nood aan zorg. Dit budget wordt berekend aan de hand van jouw inkomen en zorgzwaarte. Je kan het zorgbudget aanvragen via de website van de Vlaamse sociale bescherming op www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget. Wie hulp wil bij de aanvraag, kan terecht bij de mutualiteit of het OCMW.

Sociaal-pedagogische premie

Ouders (of degene die de rol van de ouder opneemt) die thuis de opvoeding en verzorging van een kind of persoon met een beperking op zich nemen, kunnen jaarlijks een premie van 100 euro krijgen.

Voorwaarden

Het kind met een beperking is maximum 25 jaar en heeft een invaliditeit van minstens 60% of minstens 6 punten voor de drie pijlers (of 4 punten voor de eerste pijler) op de medisch-sociale schaal. Hij of zij is op 1 januari van het jaar van de aanvraag gedomicilieerd op het adres van de aanvrager in Aalter.

Jaarlijkse premies

Personen die vorig jaar een mantelzorgpremie of sociaal-pedagogische premie hebben gekregen, zullen dit voorjaar een nieuw aanvraagformulier ontvangen. Wie een nieuwe aanvraag wil doen of het formulier niet ontvangt, vindt dit document terug op www.aalter.be/mantelzorgpremie of www.aalter.be/sociaal-pedagogische-premie.