Aalter Omarmd: buddy’s gezocht om Aalterse nieuwkomers wegwijs te maken

Gepubliceerd op woensdag 7 april 2021
Naast de algemene buddywerking voor Aalternaren die het even moeilijk hebben, wil het lokaal bestuur ook nieuwkomers ondersteunen in hun sociale integratie. Daarvoor wordt de bestaande buddywerking uitgebreid met het Omarmd-project.

Inschrijven online infosessie (dinsdag 13 april of dinsdag 20 april 2021 om 19.30 u)

Omarmd is een nieuw, sociaal project waarbij een Aalternaar buddy wordt van een nieuwkomer in Aalter. Een nieuwkomer is iemand die via het Agentschap Integratie & Inburgering een inburgeringstraject volgt. Het duo gaat een half jaar samen op stap, leert elkaars leefwereld en cultuur kennen, ontdekt samen Aalter en oefent Nederlands. De buddy en de nieuwkomer worden gekoppeld op basis van gemeenschappelijke interesses.

Vrije tijd

Door samen in jouw vrije tijd dingen te doen, ondersteun je de inburgeraar en help je hem/haar een netwerk uit te bouwen. Naast vrijetijdsbesteding, worden nieuwkomers actief geleid tot vrijwilligerswerk in Aalterse verenigingen en organisaties.

Praktisch

Voor Omarmd is het lokaal bestuur op zoek naar buddy’s die nieuwkomers willen ondersteunen. Word je al enthousiast van bovenstaande uitleg? Lijkt het buddyschap iets waar je je voor wil inzetten? Of wil je graag nog meer weten over de algemene buddywerking? Schrijf dan in voor de online infosessie op dinsdag 13 april of dinsdag 20 april, telkens van 19.30 u tot 20.30 u via tel. 0470 60 24 45 of arminarmzijaanzij@aalter.be. De coördinator van de buddywerking legt in een klein uurtje uit wat het project inhoudt, hoe de buddymethodiek werkt en hoe je perfect een buddy kan zijn die de COVID-19-maatregelen volgt.