Aalter kiest voor verkeersveiligheid en zone 30: maar wat betekenen die verkeersborden precies?

Gepubliceerd op zaterdag 18 september 2021
Met de invoering van het nieuwe circulatieplan op 1 september 2021 werden heel wat zones 30 uitgebreid.

De veiligheid rond schoolomgevingen, in woonkernen en woonwijken met jonge gezinnen, is prioritair. Een zone 30 leidt tot minder ongevallen, minder (dodelijke) letsels, minder lawaai én minder uitlaatgassen en fijn stof.

Zone 30 in hele bebouwde kom

In Bellem, Poeke en Sint-Maria-Aalter staat een combinatie van twee borden om de zone 30 aan te geven: het gebodsbord van 30 km per uur hangt er boven het bord van de bebouwde kom. Dit betekent dat de snelheidsbeperking van 30 km per uur van toepassing is op álle openbare wegen binnen de bebouwde kom (wegcode: Art 68.3). Wanneer je de bebouwde kom verlaat, vervalt ook de snelheidsbeperking.

De klassieke zone 30

Dit is de meer bekende manier om een zone 30 aan te geven. Het bord 'zone 30' geeft de start aan van een zone met een snelheidsbeperking van 30 km per uur. Pas wanneer je het doorstreepte bord voorbij rijdt, betekent dit het einde van de zone met een snelheidsbeperking van 30 km per uur.