Aalter investeert in 2022 meer dan 20 miljoen euro in alle deelkernen

Gepubliceerd op donderdag 13 januari 2022
Ook de komende jaren blijft Aalter bewegen en bruisen. In 2022 reserveert het lokaal bestuur meer dan 20 miljoen euro voor grote en kleine projecten die Aalter verder uitbouwen tot een mooie gemeente waar het goed leven, werken en ontspannen is.

Nieuw centrumpark, nieuwe ondergrondse parking

De vroegere gebouwen van de Academie in de Stationsstraat worden afgebroken. Er komt een ondergrondse parking en een park (2,25 miljoen euro). Ook vzw Aalternatief, een vereniging van ouders die samen een (t)huis willen neerzetten waar hun kinderen met een beperking samen onder begeleiding kunnen wonen, gaat er bouwen.

Plein wordt park

Lotenhulle krijgt er een groene ontmoetingsplek bij: het Guldensporenplein wordt het Guldensporenpark. De werken om van het grijze plein een groene oase te maken waar sport, spel en ontmoeting in elkaar overvloeien, zijn al gestart (158.000 euro).

Pietendriesmolen kan weer draaien

Aalter koestert haar monumenten, zoals de Pietendriesmolen, op de grens van Knesselare, Ursel en Aalter-Brug. Voor de restauratie is 364.000 euro voorzien.

Klooster wordt bruisend hart

Aalter rondde eind vorig jaar de aankoop van het klooster in Knesselare af. Het gebouw gaat in 2022 tegen de vlakte en maakt plaats voor een nieuw, bruisend, innovatief en multifunctioneel centrum. Het verenigingsleven, bib, kinderopvang, academie en KMTO (Knesselaarse Muziek- en Toneelonderwijs) komen er samen onder één dak (5,5 miljoen euro).

Gemeentehuis 2.0

Uitstekende, centraal toegankelijke dienstverlening is één van de prioriteiten. Het gemeentehuis wordt de komende jaren verder uitgebouwd om in de toekomst nog beter te kunnen inspelen op de noden en wensen van de burger (4 miljoen euro).

Aalter, fietsgemeente …

In de Overleiestraat, op de grens van Knesselare en Sint-Maria-Aalter, ligt tegen de zomer een comfortabel fietspad dat aansluit op de fietssnelweg tussen Gent en Brugge (1,5 miljoen euro). De Bellemstraat, tussen Bellem en Aalter, krijgt een nieuwe fietsbrug voor 838.000 euro.

Aalter, warme gemeente

Aalter heeft oog voor haar kwetsbare inwoners. In de Rijsestraat komt een vernieuwend project met een sociale kruidenier (waar mensen terecht kunnen voor gezonde voedingswaren aan lage prijzen), een lokaal opvanginitiatief en een noodwoning (1,35 miljoen euro).

Mooie, gezellige dorpen

Het lokaal bestuur gaat vol voor acht gezellige dorpen. Om De Plaats in Knesselare aantrekkelijker en parkeerarm te maken, de straten in de omgeving aan te pakken en te herinrichten, werd 875.000 euro voorzien.

Nieuwe polyvalente zaal

Zaal Reinaert in Onderdale (Ursel) wordt gesloopt. Er komt een nieuw, multifunctioneel gebouw voor de verenigingen, de buitenschoolse kinderopvang en de uitleenpost van de bibliotheek (2,6 miljoen euro). Ursel krijgt er naast de Katerhoek dus een tweede mooie zaal bij.

Grote rioleringsdossiers

Aalter pompt 13,5 miljoen euro in nieuwe, gescheiden rioleringen, het zuiveren van afvalwater en het milieu. Drie projecten zijn intussen in uitvoering:

  • Aalterseweg, Moerakkerstraat, Akkerstraat, Grote en Kleine Kapellestraat en Driebekweg in Knesselare (2 miljoen euro);
  • Vaartlaan, Knesselaarsestraat, Vaanders, Planterijstraat, Bokhoutlaan en Blekkervijverstraat in Sint-Maria-Aalter (5,4 miljoen euro);
  • Pontweg in Aalter-centrum (1,6 miljoen euro).

Volgende dossiers staan op de planning om in 2022 te starten:

  • Kerkwegel en Molenkouterstraat in Ursel (1,15 miljoen euro);
  • Zandekensstraat, Donkerstraat, Keistraat en Schapersbosstraat in Knesselare (3,45 miljoen euro).

Andere grote investeringen in duurzaamheid zijn een groener wagenpark (485.000 euro), ontharding (200.000 euro) en het verledden van de straatverlichting (325.000 euro). Verledden is het aanbrengen van duurzame, energiezuinige LED-verlichtingspunten, waarbij LED staat voor ‘light-emitting diode’.

Ambities voor 2023 en 2024

Op vier jaar tijd gaat Aalter 77 miljoen euro investeren in betere voet- en fietspaden, (verkeers)veiligheid, mooie kernen en toegankelijke, goede dienstverlening. In 2022 werkt Aalter verder aan de plannen voor nog meer kleine en grote realisaties in 2023 en 2024. Zo wordt het uitkijken naar:

  • een nieuw sport- en speelpark in Bellem (4 miljoen euro) met nieuwe kleedkamers en een kunstgrasveld voor voetbalclub SK Bellem én nieuwe jeugdlokalen voor Chiro Kierewiet;
  • de herinrichting van de Middelweg (4,35 miljoen euro) met snelheidsremmende en verkeersveilige ingrepen ter hoogte van de school, de woonkern in Aalter-Brug en het centrum van Ursel;
  • een nieuw veiligheidsgebouw met ondergrondse parking, op de site van de vroegere school Sint-Jozef in Aalter-centrum, waar politie, brandweer en justitie een plek krijgen (7,5 miljoen euro);
  • nieuwe rioleringen voor Onderdale in Ursel (2,8 miljoen euro);
  • het verder ontwikkelen van de stationsomgeving in Aalter-centrum met een nieuw stationsgebouw, parking en stationsplein.