Aalter investeert 58 miljoen in àlle deelgemeenten en economisch herstel

Gepubliceerd op maandag 11 januari 2021
In tijden van onzekerheid kiest het lokaal bestuur ervoor om ook de komende jaren fors te blijven investeren. Tot en met 2025 wordt 58 miljoen gereserveerd voor projecten.

Door te blijven investeren wil het bestuur de lokale economie ondersteunen, het economisch herstel bevorderen en Aalter en haar bruisende kernen verder uitbouwen tot een gemeente waar het goed leven, werken en ontspannen is. Volgende grote werven staan op de planning.

Extra parking en groen in Stationsstraat

Nu de Academie verhuisd is naar ArtA’A staan de vroegere gebouwen in de Stationsstraat leeg. In het centrum van Aalter plant het bestuur een ondergrondse parking en een park.

Politiegebouw van de toekomst, gemeentehuis 2.0

Het nieuwe politiekantoor wordt een modern, laagdrempelig gebouw, waar ook justitie mogelijks in de toekomst een plek zal krijgen. Door de fusie ging Aalter van 20.000 naar bijna 30.000 inwoners. Om daarop én op de verdere groei van de gemeente in te spelen, wordt ook het gemeentehuis aan deze noden aangepast.

Oud-klooster wordt nieuwe, bruisende hart

Het oud-klooster in Knesselare wordt een multifunctioneel ontmoetingscentrum. De aankoop is rond en de akte wordt weldra ondertekend. Nu zal het lokaal bestuur verder bepalen hoe het nieuwe centrum er zal uitzien en welke functies er in ondergebracht zullen worden.

Veilige Middelweg

Beduidende middelen zijn voorzien voor de herinrichting van de Middelweg (de verbinding tussen Aalter-Brug en Ursel). Centraal staan snelheidsremmende en verkeersveilige ingrepen ter hoogte van de school, de woonkern in Aalter-Brug en het centrum van Ursel.

Aalter, fietsgemeente …

De Overleiestraat in Knesselare, tussen de zwaaikom en de grens van Sint-Joris, krijgt een comfortabel fietspad dat aansluit op de fietssnelweg in West-Vlaanderen. Er komt een nieuwe fietsbrug in de Bellemstraat (tussen Bellem en Aalter). Ook de fietsverbinding tussen Vaart-Noord en Oostmolen-Noord staat op de planning.

… en sportgemeente

Het lokaal bestuur wil dat zijn inwoners in de best mogelijke omstandigheden kunnen sporten. Aan het Sportpark van Aalter-centrum komt een gloednieuw skatepark. In Lotenhulle wordt het schrijnwerk van de kantine van het sportcomplex vernieuwd en het tennisterrein aan het Guldensporenplein aangepakt. Voor het sportcomplex Flabbaert in Knesselare wordt budget uitgetrokken voor de opmaak van een masterplan, nieuwe dug-outs en een staantribune. Voor het sportcentrum Onderdaele zijn er dan weer opwaarderingswerken van de bestaande infrastructuur ingepland. In Bellem staan een gloednieuw kunstgrasveld en omgevingswerken aan het sportcomplex gepland.

Enkele cijfers op een rij...

Grote rioleringsdossiers

Aalter pompt 11 miljoen euro in nieuwe, gescheiden rioleringen, het zuiveren van afvalwater en het milieu. Het gaat om volgende projecten: Kerkwegel- Molenkouterstraat, Kleine Kapellestraat, Pontweg, stationsbuurt Sint-Maria-Aalter/Vaartlaan en Zandekenstraat, Donkerstraat, Keistraat, Schapersbosstraat en (een stuk) Knokkebaan. Ook Kleiten, Urselseweg en Westvoordestraat volgen.

… maar ook kleinere werken

In 2021 maakt het lokaal bestuur 930.000 euro vrij voor het onderhoud en herstel van landelijke wegen en buurtwegen. De daaropvolgende jaren wordt in totaal nog eens 2 miljoen uitgetrokken. Voor het aanleggen van fietssuggestiestroken is er jaarlijks een budget van 30.000 euro beschikbaar.

Een hart voor kwetsbaren

Aalter heeft ook oog voor haar meest kwetsbare inwoners. In de Rijsestraat plant het OCMW een vernieuwend project met een sociale kruidenier (waar kansarme mensen terechtkunnen voor gezonde voedingswaren aan lage prijzen), een lokaal opvanginitiatief en een noodwoning.

Aalter proper, én duurzaam

Het lokaal bestuur koopt een nieuwe veegwagen voor Aalter Proper en maakt zijn wagenpark duurzamer. Ook de uitbreiding van het recyclagepark, het plaatsen van ondergrondse glasbollen en het installeren van openbare ledverlichting staan op de investeringslijst. Ook de voetbalsite in Aalter krijgt ledverlichting. Alle bovenstaande investeringen kosten samen 1,5 miljoen.

Verder wordt het ook uitkijken naar …

… de hedendaagse invulling van het oud gemeentehuis en de schuilkelder aan de Boomgaard, de vernieuwing van de jeugdlokalen in Bellem, de restauratie van de Pietendriesmolen, de herinrichting van het dorpsplein De Plaats in Knesselare, de aanleg van een fietsbrug aan Oostmolen-Noord en de aankoop en het verbouwen van zaal Reinaert in Ursel.