Aalter geeft waterlopen en grachten een groot onderhoud

Gepubliceerd op donderdag 8 december 2022
Aalter telt maar liefst 87 kilometer aan waterlopen en grachten. Een deel daarvan wordt op dit moment geruimd. Waterwegen in topconditie zorgen immers voor een vlotte afvoer van regenwater, verminderen de kans op wateroverlast en steken ook nog eens vol leven.

Het beheer van de onbevaarbare waterlopen en grachten is een uitgebreide job. Samen met de Vlaamse Milieumaatschappij en het provinciebestuur onderhoudt het lokaal bestuur een groot deel van de grachten en waterlopen op Aalters grondgebied. Maar ook burgers die langs het water wonen, kunnen een handje helpen.

Wat doet het lokaal bestuur?

Aalter neemt 54 kilometer waterlopen en 33 kilometer publieke grachten voor haar rekening en onderhoudt daarnaast ook nog eens 430 m² aan buffervijvers.


Te sterke begroeiing in of rond een waterloop verhindert een goede afwatering. Door waterlopen goed te onderhouden en tijdig te ruimen vergroot het inhoudsvolume en de buffercapaciteit. Hierdoor wordt de kans op overstromingen gevoelig kleiner.


Daarom laat het lokaal bestuur twee keer per jaar - één keer in het voorjaar en één keer in najaar - onderhoudswerken uitvoeren aan waterlopen en overlastgevoelige grachten. Een aannemer snijdt de begroeiing op de bodem en de taluds (hellende zijkanten van waterlopen of grachten) af en verwijdert afval. Elke waterweg heeft zijn eigen onderhoudsfrequentie: bijvoorbeeld om de 2 jaar in het voorjaar, om de 3 jaar in het najaar …

Wat doe je als particulier?

Goede afspraken maken goede buren. Loopt er een beek doorheen of langs een perceel dat je gebruikt of waar je eigenaar van bent? Dan moet je je bewust zijn van een aantal regels. Om te kunnen maaien, te ruimen of oevers te herstellen moet de waterloopbeheerder langs de waterloop kunnen rijden. Hij heeft altijd recht op doorgang in deze strook en mag daar ook materiaal en werktuigen plaatsen om werken uit te voeren en maaisel of slib te deponeren. Voor publieke grachten gaat het over een zone van 3 tot 5 meter en voor waterlopen over een strook van 5 meter.

Naast erkende waterlopen en baangrachten zijn er ook privégrachten. Als zo’n gracht over jouw perceel loopt, zorg je als goede huisvader voor een correcte afwatering door de zijkanten van de gracht minstens éénmaal per jaar te maaien. Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen. De wortels van planten zorgen immers voor een stevige zijkant of talud van de gracht. Niet zeker of de gracht naast jouw deur privé is? In de Vlaamse Hydrografische Atlas (www.vmm.be/data/vlaamse-hydrografische-atlas) kan je nagaan welke de ingedeelde waterlopen en publieke grachten zijn. Alle overige grachten zijn privé.

Particulieren die buitengewone werken uitvoeren aan een gracht of waterloop, zoals het overwelven of het aanbrengen van een oeverversterking, moeten daar een omgevingsvergunning voor aanvragen. Meer info op www.aalter.be/waterlopen-en-grachten.