Aalter duurzaam: #Aaltertrekthetzichaan

Gepubliceerd op zaterdag 4 februari 2023
Dikketruiendag krijgt een nieuw jasje en wordt #iktrekhetmijaan, want wat we zelf kunnen doen voor het klimaat gaat zoveel verder dan een dikke trui aantrekken en de verwarming lager zetten. Steeds meer mensen zetten zich in voor een gezonder klimaat en Aalter blijft zeker niet achter.

Tegen 2030 wil Aalter op haar grondgebied minstens 40 procent minder CO2 uitstoten. Dat is de ambitieuze doelstelling en een engagement van lokale en regionale overheden binnen Europa om de CO2-uitstoot terug te dringen. Ook Aalter ondertekende het convenant en onderneemt heel wat acties en maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen. Een greep uit de meest groene acties.

Ontharding

Door de verharding van ons leefgebied kan water moeilijk doorsijpelen in de bodem. Bij regen leidt dat tot wateroverlast en bij droogte tot watertekort. Daarom worden verharde pleinen en parkings, zoals de parkeerplaatsen in de Pontweg en het Boomgaardplein, onthard en vergroend met waterdoorlatende materialen.

Wadi's

Met de aanleg van wadi’s bereidt het lokaal bestuur zich extra voor op warme en droge zomers. Wadi klinkt als iets exotisch, maar eigenlijk is het gewoon de afkorting van ‘waterafvoer door infiltratie’. Een wadi is een lagergelegen stuk grond dat regenwater buffert. Bij hevige regen verdwijnt het water dus niet zomaar in de riolering, maar loopt het naar de wadi en sijpelt het daarna geleidelijk in de ondergrond. Zo kan de natuur er langer van genieten en wij dus ook!

Groen en ecologisch

  • Er wordt zoveel mogelijk gekozen voor streekeigen en onderhoudsvriendelijke beplanting.
  • Het lokaal bestuur streeft naar ecologisch bermbeheer, zonder pesticiden. Gezond voor de flora en fauna én voor ons!
  • In alle deelkernen werden de begraafplaatsen omgevormd tot groene, rustgevende en ecologisch beheerde gedenkplaatsen, met waterdoorlatende paden en groene rustzones.
  • Het lokaal bestuur gaat resoluut voor een groen en ecologisch karakter van al zijn nieuwbouwprojecten, zoals het toekomstige sport- en speelpark in Bellem.

Trek je het je ook aan?

  • Ook in jouw tuin is een wadi nuttig om de droge zomermaanden groener door te komen.
  • Wapen jouw tuin tegen het opwarmend klimaat met bomen. Die zorgen voor een tragere insijpeling van water, drogen de toplaag van de bodem niet uit én werken als natuurlijke airco’s.
  • Gebruik zelf zo weinig mogelijk pesticiden. Het kan alleen maar jouw gezondheid en die van een ander ten goede komen. Meer info en tips op www.zonderisgezonder.be.
  • Grindbermen vervangen door gras? Of braakliggende bermen opnieuw laten inzaaien? Het inzaaien van bermen in woonkernen is gratis en gebeurt één keer in het voorjaar en één keer in het najaar. Meer info en aanvragen via www.aalter.be/duurzaam-groenbeheer.
  • Word bermmeester en engageer je om zwerfvuil van tussen het groen te halen. Bermmeesters kunnen rekenen op gratis materiaal, zoals zwerfvuilafvalzakken, een afvalgrijper … en een vrijwilligersverzekering. Inschrijven en meer info via www.aalter.be/bermmeesters.