Aalter-centrum: heraanleg centrumstraten

Bekijk deze werken op kaartWaar?

 • Stationsstraat en omgeving.

Hinder voor het verkeer

De werken in Aalter-centrum zijn ondertussen vergevorderd. De vernieuwde Stationsstraat, Markt en Lostraat zijn opnieuw open voor alle verkeer en nu is het laatste stukje centrum – de Brouwerijstraat, tussen Markt en Sint-Gerolflaan – aan de beurt.

2 september 2019 : as Stationsstraat-Lostraat opnieuw open

Vanaf 2 september gaat de as Stationsstraat-Markt-Lostraat opnieuw open. Opgelet: aan de Markt mogen automobilisten niet langer linksaf de Bellemstraat indraaien.

Enkel nog Brouwerijstraat

Na het bouwverlof begint de aannemer aan het allerlaatste stukje van de centrumvernieuwing en wordt het deel van de Brouwerijstraat tussen de Sint-Gerolflaan en de Markt opgebroken. Het kruispunt met de Sint-Gerolflaan blijft open, maar kan tijdens de werkuren sporadisch ingenomen worden door de aannemer. De omleiding verloopt via de Brouwerijstraat, Europalaan en Kouter.

Uitkijken naar…

Als alles volgens plan verloopt, zal de heraanleg van de centrumstraten tegen oktober 2019 klaar zijn (onder voorbehoud van weers- en andere omstandigheden). Alle voetpaden, parkeerplaatsen en rijwegen werden aangelegd in fraaie natuursteen. Nieuwe gevelverlichting zorgt ook voor extra gezelligheid en sfeer.


Welke werken? 

 • Vernieuwing van het openbaar rioleringsnet en de wegenis in de Boomgaardstraat en de Bellemstraat, tussen de Boomgaardstraat en Processieweg.
 • Verhoging van de verkeersveiligheid in het centrum door ingrepen op vlak van mobiliteit in de Boomgaardstraat, de Stationsstraat tussen de Boomgaard en de Bellemstraat en de Bellemstraat tot het kruispunt met de Processieweg. Deze vernieuwing van het openbaar rioleringsnet in de Boomgaardstraat en in een deel van de Bellemstraat vormt de aanzet van het project. Deze rioleringswerken bieden de opportuniteit om eveneens de knelpunten op vlak van mobiliteit weg te werken.
 • Het openbaar rioleringsnet in de Boomgaardstraat is in zeer slechte staat. Zo werden in 2013 een aantal verzakkingen in het voetpad bij hoogdringendheid hersteld. Een riolering voor afvalwater en een afwatering voor regenwater werd al aangelegd in de Processieweg. Ook de verkaveling De Teerling-Warande is reeds volgens een gescheiden stelsel aangelegd. Deze scheiding verder doorvoeren in de Boomgaardstraat en Bellemstraat zal bij hevige regenval het risico op wateroverlast vanuit de riolering sterk verminderen.

 • In het centrumgedeelte zal de verkeersveiligheid worden verhoogd dankzij de aanleg van voetpaden, fietsvoorzieningen, herinrichting van kruispunten en nieuwe types van wegenis. In de Boomgaardstraat en langs het traject van de Bellemstraat tussen de Boomgaardstraat en de Processieweg zal éénrichtingsverkeer ingevoerd worden. Het pakket van ingrepen is in overeenstemming met het gemeentelijk mobiliteitsplan waarbij het ontwerp de meeste aandacht geeft aan de voetgangers, dan de fietsers, dan het openbaar vervoer om ten slotte uitspraken te doen over parkeermogelijkheden en groenvoorzieningen.

 • Met de heraanleg van de wegenis en de vernieuwing van de openbare verlichting wenst het gemeentebestuur het centrumgevoel te versterken. Ter hoogte van de Markt en de nabije omgeving zal gevelverlichting een groter effect van gezelligheid creëren.

 • Binnen het project wordt tevens voor de Weibroekdreef een snelheidsverlagende maatregel door een middeneiland voorgesteld. Ter hoogte van het kruispunt Stationsstraat – Weibroekdreef – Kouter zal voorrang worden gegeven aan de as Weibroekdreef – Kouter.

Financiering

De totale kostprijs wordt op dit moment geraamd op ongeveer 2.500.000 euro. Het gemeentebestuur neemt de volledige projectkost op zich.


Bouwheer en ontwerper

 • Bouwheer: Gemeentebestuur Aalter
 • Ontwerper: Studiebureau Group D
 • Aannemer: Koch-Ockier

Contactgegevens

Studiebureau: Group D Engineering

 • info@groupd.eu
 • Tel.: 056 71 20 80
 • Gentsestraat 79 – 8530 Harelbeke

Aannemer: Koch-Ockier nv