Aalter-centrum: heraanleg centrumstraten

Bekijk deze werken op kaartWaar?

 • Stationsstraat en omgeving. Zie plan. 

Hinder voor het verkeer

Update 2 mei 2019

De Bellemstraat (tussen de Markt en de Molenstraat), de Boomgaardstraat en een deel van de Boomgaard zitten volledig in het nieuw. Zodra de private bouwwerken op de noordelijke Boomgaard zijn afgerond, richt de aannemer de voetgangerszone tot aan de Stationsstraat verder in. Verkeer vanuit de Boomgaardstraat kan nu al opnieuw via de zuidelijke Boomgaard in de Stationsstraat rijden richting de Kouter.

Waar zijn de werken in volle gang?

In de Stationsstraat, tussen de Boomgaard en de Markt, heeft de aannemer de brede voetpaden in natuursteen en de rijweg zo goed als klaar. In de Lostraat, tussen de Markt en Veilige Have, zijn de rioleringswerken volop aan de gang (fase 2): verkeer uit de Brouwerijstraat richting de Bellemstraat blijft nog altijd mogelijk.


Nieuwe fase

Begin juni gaat een nieuwe, ingrijpende fase van start: dan komen de Markt en Brouwerijstraat, tot aan het kruispunt met de Sint-Gerolflaan, aan de beurt (fase 3). In één beweging wordt ook de aansluiting van de Markt met de Bellemstraat vernieuwd.

Omleiding

Als alles volgens plan verloopt, moet de heraanleg van de centrumstraten tegen de zomer van 2019 klaar zijn. Tot dan blijft de Stationsstraat afgesloten voor doorgaand verkeer, vanaf het kruispunt met de Boomgaard in de richting van de Markt. De omleiding loopt via de Weibroekdreef, Molenstraat,Processieweg, Kestelstraat en Lostraat. Slecht weer of onvoorziene omstandigheden kunnen de timing altijd wijzigen.

Verkeerssituatie

 • Eenrichtingsverkeer in de Bellemstraat, van het kruispunt met de Molenstraat tot en met het kruispunt met de Boomgaardstraat, komende van de Molenstraat – Processieweg.
 • Eenrichtingsverkeer in de Boomgaardstraat, komende van de Bellemstraat.
 • Het verkeer uit de Stationsstraat stopt aan het kruispunt Kouter – Weibroekdreef.
 • Molenstraat – Processieweg - Kestelstraat (richting Lostraat) wordt een hoofdweg.
 • Fietsers en bromfietsers klasse A en P (pedelecs of snelle elektrische fietsen die tot 45 km/u bereiken) kunnen steeds in twee richtingen blijven rijden. 
 • Op woensdagvoormiddag, tijdens de markt, is de Stationsstraat vanaf het kruispunt met de Weibroekdreef/Kouter enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

Tijdelijke verkeerssituatie

 • Het noordelijke deel van de Boomgaard wordt voor alle verkeer afgesloten voor het bouwen van een meergezinswoning. Er geldt eenrichtingsverkeer in het zuidelijke deel van Boomgaard, van de Boomgaardstraat richting de Stationsstraat. 
 • Enkel plaatselijk verkeer in Bellemstraat binnen het traject tussen het kruispunt Molenstraat en Vrijhofstraat. 

Algemeen

 • Pas na het bouwverlof zal worden gestart met de aanleg van de hoofdriolering in het laatste traject in de Bellemstraat. Afwisselend zullen de kruispunten Vrijhofstraat-Bellemstraat en Boomgaardstraat–Bellemstraat worden afgesloten. Er wordt gestreefd naar een minimale hinder.
  Tot na het bouwverlof blijft bijgevolg de verkeerssituatie ongewijzigd in de centrumstraten.
 • Timings onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden.

Welke werken? 

 • Vernieuwing van het openbaar rioleringsnet en de wegenis in de Boomgaardstraat en de Bellemstraat, tussen de Boomgaardstraat en Processieweg.
 • Verhoging van de verkeersveiligheid in het centrum door ingrepen op vlak van mobiliteit in de Boomgaardstraat, de Stationsstraat tussen de Boomgaard en de Bellemstraat en de Bellemstraat tot het kruispunt met de Processieweg. Deze vernieuwing van het openbaar rioleringsnet in de Boomgaardstraat en in een deel van de Bellemstraat vormt de aanzet van het project. Deze rioleringswerken bieden de opportuniteit om eveneens de knelpunten op vlak van mobiliteit weg te werken.
 • Het openbaar rioleringsnet in de Boomgaardstraat is in zeer slechte staat. Zo werden in 2013 een aantal verzakkingen in het voetpad bij hoogdringendheid hersteld. Een riolering voor afvalwater en een afwatering voor regenwater werd al aangelegd in de Processieweg. Ook de verkaveling De Teerling-Warande is reeds volgens een gescheiden stelsel aangelegd. Deze scheiding verder doorvoeren in de Boomgaardstraat en Bellemstraat zal bij hevige regenval het risico op wateroverlast vanuit de riolering sterk verminderen.

 • In het centrumgedeelte zal de verkeersveiligheid worden verhoogd dankzij de aanleg van voetpaden, fietsvoorzieningen, herinrichting van kruispunten en nieuwe types van wegenis. In de Boomgaardstraat en langs het traject van de Bellemstraat tussen de Boomgaardstraat en de Processieweg zal éénrichtingsverkeer ingevoerd worden. Het pakket van ingrepen is in overeenstemming met het gemeentelijk mobiliteitsplan waarbij het ontwerp de meeste aandacht geeft aan de voetgangers, dan de fietsers, dan het openbaar vervoer om ten slotte uitspraken te doen over parkeermogelijkheden en groenvoorzieningen.

 • Met de heraanleg van de wegenis en de vernieuwing van de openbare verlichting wenst het gemeentebestuur het centrumgevoel te versterken. Ter hoogte van de Markt en de nabije omgeving zal gevelverlichting een groter effect van gezelligheid creëren.

 • Binnen het project wordt tevens voor de Weibroekdreef een snelheidsverlagende maatregel door een middeneiland voorgesteld. Ter hoogte van het kruispunt Stationsstraat – Weibroekdreef – Kouter zal voorrang worden gegeven aan de as Weibroekdreef – Kouter.

Financiering

De totale kostprijs wordt op dit moment geraamd op ongeveer 2.500.000 euro. Het gemeentebestuur neemt de volledige projectkost op zich.


Bouwheer en ontwerper

 • Bouwheer: Gemeentebestuur Aalter
 • Ontwerper: Studiebureau Group D
 • Aannemer: Koch-Ockier

Contactgegevens

Studiebureau: Group D Engineering

 • info@groupd.eu
 • Tel.: 056 71 20 80
 • Gentsestraat 79 – 8530 Harelbeke

Aannemer: Koch-Ockier nv