Aalter bouwt aan jouw toekomst: 40 percent minder CO2 tegen 2030

Gepubliceerd op zaterdag 17 oktober 2020
Het lokaal bestuur zette al volop in op duurzaamheid en wil die inspanningen nog opschroeven. Tegen 2030 wil Aalter op haar grondgebied minstens 40 percent minder CO2 uitstoten.

Dat is de ambitieuze doelstelling van het Burgemeestersconvenant, een Europese beweging met lokale en regionale overheden die vrijwillig het gebruik van duurzame energiebronnen en energie-efficiëntie op hun grondgebied verhogen. Ook Aalter ondertekende het convenant. Door de krachten te bundelen met de andere Meetjeslandse gemeenten, de intercommunale Veneco en de Provincie Oost-Vlaanderen wil het bestuur expertise opbouwen, klimaatacties uitwerken op intergemeentelijk niveau, werk maken van een breed draagvlak en alle inwoners, bedrijven, handelaars, landbouwers en verenigingen betrekken bij de ambitie om van het Aalter een klimaatgezonde gemeente te maken.

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) becijferde dat de 14 Meetjeslandse gemeenten samen 1,2 miljoen ton CO2 uitstootten: 40 percent van de emissies komt van transport, 25 percent van de gezinnen en 15 percent komt van de industrie.

Klimaatmitigatieplan

Specifiek voor Aalter komt er klimaatactieplan met concrete acties en maatregelen om allen samen minder CO2 uit te stoten en zo de klimaatproblematiek kordaat aan te pakken. Aalter laat zich daarvoor bijstaan door experten van Zero Emission Solutions en de provincie Oost-Vlaanderen.

Klimaatadaptieplan

Het lokaal bestuur heeft intussen reeds een klimaatadaptatieplan om Aalter voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering, zodat onze gemeente in de toekomst een fijne en gezonde plek blijft om te leven.

Hoe draagt het bestuur nu al zorg voor het milieu?

  • Het gemeentelijk wagenpark kreeg 13 nieuwe, CO2-zuinige wagens: drie elektrische wagens, vier hybride auto’s en zes bestelwagens op aardgas. Zo stoot het wagenpark 80 percent minder CO2 uit. Ook de aanplantings- en schoonmaakdienst Aalter Proper rijdt rond op elektriciteit.
  • Er zijn laadpunten voor elektrische wagens aan het Sportpark Aalter-centrum, aan het gemeentehuis Aalter-centrum en op de parking Sportstraat in Knesselare. Daarnaast staan nog 2 laadpunten in de steigers, namelijk in Ursel en in Lotenhulle. Aan de Sint-Corneliuskerk in Aalter-centrum kunnen elektrische fietsen opladen.
  • Het gemeente- en OCMW-personeel kan gebruik maken van drie elektrische fietsen voor dienstverplaatsingen.
  • In het gemeentehuis wordt de verlichting automatisch in- en uitgeschakeld op basis van beweging. Nadat de laatste persoon het gebouw heeft verlaten, wordt de verlichting in het centrale gedeelte en de gangen uitgeschakeld. In de inkomhal kan je op de infoschermen ook zien hoeveel de diensten verbruiken.
  • Om de papierberg te verkleinen, stimuleert het lokaal bestuur leveranciers om hun brieven en facturen elektronisch door te sturen.
  • Aalter wordt één groot zonnedak: het bestuur legt de komende maanden 580 zonnepanelen op 17 gemeentelijke gebouwen.