Word vrijwilliger bij het lokaal bestuur

Bij het lokaal bestuur kan je terecht als vrijwilliger. Dagelijks zetten wij ons in voor het welzijn van de Aalternaren. Dit kan je gerust ruim interpreteren. We kunnen jou dan ook heel wat verschillende mogelijkheden aanbieden om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Functie vrijwilliger

Cel/dienst

Vrijwilliger Buitenschoolse kinderopvang

Buitenschoolse kinderopvang
Animator jeugd Jeugdvoorzieningen
Vrijwilliger Academie Academie
Sportieve vrijwilliger (Sport Mee en Sportacademie) Sport
Groene vrijwilliger (kasteel van Poeke) Wegen en domeinen (parkwachter)
Klusjesman of -vrouw: openbaar domein Middelenbeheer
Klusjesman of -vrouw: gebouwen Gebouwen
Klusjesman of -vrouw: karweidienst bij hulpbehoevenden OCMW
Vrijwilliger controle (stedenbouwkundige) vergunningen Ruimtelijke organisatie
en leefomgeving (milieu en duurzaamheid)
Bermmeester of zwerfvuilmeter/-peter Ruimtelijke organisatie
en leefomgeving (milieu en duurzaamheid)
Vrijwilliger bibliotheek (niet meer beschikbaar) Bibliotheek
Vrijwilliger Minder Mobielen Centrale OCMW
Vrijwilliger OC Kerkem OCMW
Telefoonster Woonzorgcentrum Veilige Have
Vrijwilliger Lokaal Opvanginitiatief OCMW (lokaal opvanginitiatief)
Vrijwilliger Buddyproject OCMW

Vrijwilligersbrochure

Meer info over de jobinhoud van de vrijwilligersfuncties lees je in de Vrijwilligersbrochure.

Wetgeving

Lees meer over de regelgeving voor vrijwilligerswerk op de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk via www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving.

Vaakgestelde vragen

Wanneer kan ik aan de slag?
Eens je jouw favoriete dienst(en) hebt gekozen, volgt er een kennismakingsgesprek. Je krijgt dan uitleg en kan vragen stellen. Je zal dan merken of het vrijwilligerswerk echt iets voor jou is en of je binnen het profiel past.


Wie kan vrijwilligerswerk doen?
Vanaf het jaar waarin je 16 jaar wordt. Heb je een vervangingsinkomen? Dan heb je wel toestemming nodig van de RVA, het OCMW of de adviserend geneesheer om vrijwilligerswerk uit te voeren.

Krijg ik een vergoeding als vrijwilliger?
Voor kosten die je als vrijwilliger maakt, kan je soms een vergoeding krijgen.

Welke overeenkomst krijg je als vrijwilliger?
Een afsprakennota. Daarin staan je naam en contactgegevens, de aard, duur en frequentie van het werk, de eventuele vergoeding, de plaats binnen de organisatie, je contactpersoon, vorming en rechten en plichten.

Ben ik verzekerd?
De organisatie is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de schade die vrijwilligers veroorzaken tegenover derden, zowel tijdens de uitvoering van de activiteit, als onderweg van en naar de plaats van de activiteit. Dit geldt niet als er sprake is van een grove fout, een herhaaldelijke lichte fout of bij bedrog.

Welke info krijg je als vrijwilliger?
Je krijgt info over onze organisatie en de cel. Daarnaast krijg je info over je verzekering, onkostenvergoeding en de geheimhoudingsplicht.

Welke ondersteuning krijg je als vrijwilliger?
Bij de start krijg je een contactpersoon toegewezen. Die persoon zorgt voor de nodige begeleiding, ondersteuning en de inwerking.