Vergunningsdossiers raadplegen kan nu ook online via het Inzageloket

Gepubliceerd op woensdag 24 mei 2023
Als je een omgevingsvergunningsdossier wil raadplegen, moet je daarvoor niet meer naar het gemeentehuis. Tijdens het openbaar onderzoek of de beroepsperiode kan je dit nu makkelijk online inkijken via het Inzageloket.

Het Inzageloket vervangt het publiek loket, waarbij je een afspraak moesten maken in het gemeentehuis om het volledige omgevingsvergunningsdossier te raadplegen.

De bedoeling van het Inzageloket is om de inspraakmogelijkheid te verbeteren. Je kan niet alleen het volledige dossier digitaal inkijken, het digitale loket begeleidt je ook op een gebruikersvriendelijke manier door de procedure/het dossier.

De mogelijkheid tot inzage van een dossier bij het lokaal bestuur blijft uiteraard bestaan.