Naar inhoud

Adviesorganen

In Aalter zijn,  met het oog op een optimale inspraak en advies bij de voorbereiding en de uitvoering van het beleid, adviesraden en beheersorganen opgericht. Een adviesraad heeft, naast het verlenen van advies aan het bestuur, ook een ombudsfunctie en kan op eigen initiatief het bestuur voorstellen doen. Een adviesraad kan informatie of vorming aanbieden, telkens voor zijn doelgroep of over de materie waarvoor hij werd opgericht.

De beheersorganen hebben ongeveer dezelfde bevoegdheid, maar zijn anders samengesteld. De oprichting van de adviesraden en de beheersorganen, alsook de samenstelling, de werking enz. is geregeld door een Algemeen reglement van de adviesraden en door het Organiek reglement van de beheersorganen.

Er zijn in Aalter momenteel volgende adviesorganen:

 • de cultuurraad;
 • de GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening);
 • de jeugdraad;
 • het lokaal overleg kinderopvang;
 • de milieuadviesraad;
 • de raad lokale economie;
 • de seniorenadviesraad;
 • de sociale raad en
 • de sportraad. 

en de volgende beheersorganen:

 • het beheersorgaan voor het gemeenschapscentrum;
 • het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek.

Overzicht