Rijgeschiktheidsattest

De wetgever legde normen vast betreffende de fysieke en geestelijke geschiktheid waaraan bepaalde chauffeurs bv. bestuurders van een taxi, ziekenwagen, houders van rijbewijs C, D, C+E, D+E,… moeten voldoen. Na een gunstig klinisch onderzoek geeft de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een rijgeschiktheidsattest af, dat maximaal vijf jaar geldig is. Je moet zelf de geldigheidsdatum in het oog houden en tijdig een nieuwe afspraak maken, wanneer je het attest nog langer nodig heeft.

Attest bestuurders met een handicap

Het CARA (Centrum voor Aanpassing aan het Rijden der gehandicapten Automobilisten) is belast met het bepalen van het rijgeschiktheidsattest van bestuurders met een handicap, van de eventuele aanpassingen die aan het voertuig moeten worden aangebracht en van de eventuele voorwaarden of beperkingen verbonden aan het gebruik van het rijbewijs.