Naar inhoud

Gemeentebestuur

Kies een vraag uit de lijst

 1. Hoe laat ik mijn vereniging erkennen door het gemeentebestuur?

 2. Hoeveel bedraagt de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting in Aalter?

 3. Kan ik de algemeen directeur (gemeentesecretaris) of burgemeester spreken?

 4. Kan ik de begroting van de gemeente inkijken?

 5. Wanneer vindt de volgende gemeenteraad plaats? Kan ik de raad volgen?

 6. Wanneer zijn de zitdagen voor pensioenen ?

 7. Wie zijn de schepenen en wat zijn hun bevoegdheden?

 1. Hoe laat ik mijn vereniging erkennen door het gemeentebestuur?

  Aalterse verenigingen kunnen zich door het gemeentebestuur laten erkennen als cultuur-, sport- of jeugdvereniging. Met de erkenning geeft het gemeentebestuur ook een blijk van waardering en vertrouwen in de vereniging. Meer info vind je hier.

  top
 2. Hoeveel bedraagt de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting in Aalter?

  top
 3. Kan ik de algemeen directeur (gemeentesecretaris) of burgemeester spreken?

  Je kan een afspraak met de algemeen directeur of de burgemeester maken via coordinatie@aalter.be of via tel. 09 325 22 00.

  top
 4. Kan ik de begroting van de gemeente inkijken?

  Dit bestuursdocument kan opgevraagd en ingekeken worden via de cel Budget. Je kan contact opnemen met de cel Budget via budget@aalter.be of op het nummer 09 325 22 36.

  top
 5. Wanneer vindt de volgende gemeenteraad plaats? Kan ik de raad volgen?

  De gemeenteraad zit elke tweede maandag van de maand samen om 20.00 u in het gemeentehuis. De zittingen zijn vrij bij te wonen.

  De agendapunten, toelichtingen en verslagen van elke raad zijn openbaar. Je kan je hiervoor ook abonneren via Mijn Aalter > Nieuwsbrieven > Nieuwsbrief gemeenteraad. 

  Nog geen account? Registreer je dan via www.aalter.be/registreren

  Indien je een gemeenteraadsverslag vóór 2010 wil raadplegen, neem dan contact op via coordinatie@aalter.be of tel. 09 325 22 00.

   

  top
 6. Wanneer zijn de zitdagen voor pensioenen ?

  De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en het Rijksinstituut voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ) houden elke maand zitdagen. Zie www.aalter.be/pensioen

  top
 7. Wie zijn de schepenen en wat zijn hun bevoegdheden?

  Bekijk het overzicht van de leden van het college van burgemeester en schepenen en hun bevoegdheden.

  top