Naar inhoud

Gemeentebestuur

Kies een vraag uit de lijst

 1. Hoe laat ik mijn vereniging erkennen door het gemeentebestuur?

 2. Hoeveel bedraagt de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting in Aalter?

 3. Kan ik de begroting van de gemeente inkijken?

 4. Kan ik de gemeentesecretaris of burgemeester spreken?

 5. Wanneer vindt de volgende gemeenteraad plaats? Kan ik de raad volgen?

 6. Wanneer zijn de zitdagen voor pensioenen ?

 7. Wie zijn de schepenen en wat zijn hun bevoegdheden?

 1. Hoe laat ik mijn vereniging erkennen door het gemeentebestuur?

  Aalterse verenigingen kunnen zich door het gemeentebestuur laten erkennen als cultuur-, sport- of jeugdvereniging. Met de erkenning geeft het gemeentebestuur ook een blijk van waardering en vertrouwen in de vereniging. Meer info vind je hier.

  top
 2. Hoeveel bedraagt de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting in Aalter?

  De personenbelasting bedraagt 6,5%.

  top
 3. Kan ik de begroting van de gemeente inkijken?

  Dit bestuursdocument kan opgevraagd en ingekeken worden via de cel Budget. Je kan contact opnemen met de cel Budget via budget@aalter.be of op het nummer 09 325 22 36.

  top
 4. Kan ik de gemeentesecretaris of burgemeester spreken?

  Je kan een persoonlijke afspraak met de gemeentesecretaris of de burgemeester maken via coordinatie@aalter.be of op het nummer 09 325 99 09. Een medewerker van de cel Communicatie en coördinatie overloopt dan de beschikbare momenten.

  top
 5. Wanneer vindt de volgende gemeenteraad plaats? Kan ik de raad volgen?

  De gemeenteraad zit elke 2de maandag van de maand samen om 20.00 u. De zittingen vinden plaats in het gemeentehuis en zijn vrij bij te wonen.

  De agendapunten, toelichtingen en verslagen van elke raad worden openbaar gemaakt. Indien je een gemeenteraadsverslag vóór 2010 wil raadplegen, kan je je wenden tot de cel Communicatie en coördinatie via coordinatie@aalter.be of op het nummer 09 325 99 09.

  Indien je de gemeenteraadsvergadering wil bijwonen, zal er een exemplaar van de agenda en bijkomende documentatie ter beschikking om zo goed mogelijk te kunnen volgen.

  Iedere geïnteresseerde kan een abonnement nemen op de agenda en het verslag van de openbare punten.

  top
 6. Wanneer zijn de zitdagen voor pensioenen ?

  De Rijksdienst voor Pensioenen en het Rijksinstituut voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen houden elke vierde dinsdag van de maand (eventueel niet in augustus en december) zitdag in het gemeentehuis. Zelfstandigen kunnen van 13.30 u tot 14.30 u informatie bekomen, werknemers kunnen dit van 13.30 u tot 15.30 u. Meer informatie over de zitdagen in het activiteitenoverzicht.

  top
 7. Wie zijn de schepenen en wat zijn hun bevoegdheden?

  De pagina van het college van burgemeester en schepenen geeft een overzicht van alle leden van het college en de burgemeester, met hun bevoegdheden.

  top