Naar inhoud

Ruimtelijke organisatie en leefomgeving

Kies een vraag uit de lijst

 1. Hoe moet ik een parkeerplaats reserveren voor een verhuis?

 2. Kan er iemand langs komen om ratten te verdelgen?

 3. Kan ik een premie krijgen voor het plaatsen van zonnepanelen, een boiler, een hemelwaterput, het aanplanten van kleine landschapselementen… ?

 4. Wat is de stand van zaken in mijn dossier? Zijn er bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek? Wanneer zal er een beslissing vallen inzake mijn dossier ?

 5. Wat zijn de openingsuren van het recyclagepark?

 1. Hoe moet ik een parkeerplaats reserveren voor een verhuis?

  Als je iets op de openbare weg of het voetpad plaatst (container, stelling, bouwwerf, verhuislift, reclamepanelen), dan heb je een vergunning nodig, al dan niet gepaard met een tijdelijk parkeerverbod. Je kan hiervoor een aanvraag indienen.

  top
 2. Kan er iemand langs komen om ratten te verdelgen?

  Bij overlast door bepaalde dier- en plantensoorten (duiven, eksters, spreeuwen, meeuwen, kraaiachtigen, muizen, ratten, zwerfkatten, distels,...) kan je steeds terecht bij de cel Ruimtelijke Organisatie & Leefomgeving op het telefoonnummer 09 325 22 83 of via milieu@aalter.be. Samen met enkele externe organisaties worden je hinderproblemen opgelost.

  top
 3. Kan ik een premie krijgen voor het plaatsen van zonnepanelen, een boiler, een hemelwaterput, het aanplanten van kleine landschapselementen… ?

  Een overzicht van alle te bekomen premies en subsidies.

  top
 4. Wat is de stand van zaken in mijn dossier? Zijn er bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek? Wanneer zal er een beslissing vallen inzake mijn dossier ?

  Hiervoor neem je rechtstreeks contact op met de cel Ruimtelijke organisatie en leefomgeving op het nummer 09 374 99 10 of via milieu@aalter.be.

  top
 5. Wat zijn de openingsuren van het recyclagepark?

  De openingsuren zijn te vinden in het algemeen overzicht. Meer info over de recyclageparken.

  top