Naar inhoud

Het gemeentebestuur werkt voortdurend aan een nog betere dienstverlening. Een eindpunt was de invoering van een nieuw organogram voor de gemeentelijke administratie. De nieuwe structuur is realiteit vanaf de symbolische datum 1.1.11. De veranderingen waren het grootst voor de personeelsleden: nieuwe overkoepelende clusters met nieuwe cellen en nieuwe gezichten … Voor u als burger, als klant veranderde er in feite niets. Integendeel, voor talrijke zaken wordt u nog vlugger geholpen.

Ten titel van informatie vindt u hieronder een schematische voorstelling van de (nieuwe) structuur en de benamingen. U vindt de meeste ook in het menu links, maar voor een goed begrip en de gebruiksvriendelijkheid voor u nemen we ook meer vertrouwde begrippen als Stedenbouw, Containerpark enz. op. Op elke pagina (product) vindt u de nodige contactgegevens. We brengen ze ook nog eens samen op één overzichtspagina.

Aan de nieuwe structuur werden ook nieuwe functies gekoppeld, wat samen leidde tot het vernieuwen van het managementteam. Dit wordt gevormd door de gemeentesecretaris (voorzitter), de financieel beheerder, de directeurs en de hoofdmedewerker Kwaliteit. De burgemeester woont de vergadering van het managementteam bij met raadgevende stem.

organogram aalter

organisatiestructuur aalter

Waarvoor kan je hier terecht?

Praktisch

Dienstverlening