Naar inhoud

Op 17 mei 2011 kreeg het recyclagepark een heuse 'facelift'. De herinrichting van het recyclagepark werd enerzijds uitgevoerd om het huishoudelijk afval van de inwoners op eenvoudige en efficiënte wijze te kunnen sorteren. Anderzijds wil het gemeentebestuur de afvalfracties die aangewend worden voor de productie van nieuwe grondstoffen, in de kijker zetten. Zo wordt het 'cradle to cradle-principe' gepromoot. Het merendeel van het goed gesorteerd huishoudelijk afval komt zo terecht in een nieuwe kringloop en zal als grondstof dienen voor allerlei nieuwe producten.

Hier worden grondstoffen geboren...

Het gemeentebestuur wenst ten volle haar rol te spelen om producten een tweede leven te geven als grondstof voor een nieuw product. Dit is milieuvriendelijker en goedkoper dan alles af te voeren naar een verbrandingsoven of stortplaats. Echte recyclage is dus de boodschap om de grondstoftekorten van vandaag en morgen aan te vullen. Je vindt voortaan alle containers met afval dat zal dienen als grondstof voor nieuwe producten in het begin van het recyclagepark. De producten die nog niet gerecycleerd kunnen worden, staan achteraan. Als u alles vooraf sorteert, zal het lossen van uw afval vlot en aangenaam verlopen.

Toegang

Inwoners van Aalter

Elke inwoner van Aalter die is ingeschreven in het bevolkingsregister kan met de eigen elektronische identiteitskaart gratis binnen. Je kan enkel je eigen huishoudelijk afval brengen.

Je woont in Aalter en bezit niet de Belgische nationaliteit?

Inwoners van Aalter met een niet-Belgische nationaliteit kunnen toegang krijgen tot de gemeentelijke parken. Zij dienen hiertoe vooraf via e-mail of telefonisch de toelating te vragen aan het gemeentebestuur, waarbij een overeenkomst wordt opgemaakt. Bij afsluiten van de overeenkomst verkrijgen ze een badge en betalen hiervoor een waarborg van 5 euro. Indien je buiten Aalter gaat wonen en je de kaart terug inlevert, krijg je de waarborg terug. Het bestuur reikt 1 badge per gezin uit.

Aalterse bedrijven

Elk Aalters bedrijf kan toegang krijgen tot de parken, mits goedkeuring door het gemeentebestuur. Dit kan je via e-mail of telefonisch aanvragen. Aangezien elke gemeente het ingezamelde afval dat niet afkomstig is van haar gezinnen in kaart moet brengen, dien je een formulier in te vullen waarop je alle afvalhoeveelheden aanstipt. Dit formulier geef je bij aankomst op het park af aan de parkwachter:

  • Aalterse bedrijven gebruiken hiervoor het rode meldingsformulier (enkel verkrijgbaar in het gemeentehuis). Sommige afvalfracties zijn gratis, voor andere moet er betaald worden. Om te betalen, dien je een retributiekaart ter waarde van 50 euro aan te kopen in het gemeentehuis en nadien af te geven aan een parkwachter op het park.
  • Indien je als bedrijf louter de afvalstoffen afkomstig van een Aalters gezin afvoert (bv. als tuinman), dan is een uitzondering mogelijk. Je kan het afval gratis aanbrengen, mits je de afvalhoeveelheden aanstipt op het groene meldingsformulier (enkel verkrijgbaar in het gemeentehuis). Let wel, een gezinslid dient je naar het afvalpark te vergezellen om met zijn/haar identiteitskaart toegang te krijgen tot de parken!

Aanvraag tijdelijke toegang

Bepaalde personen kunnen met hun elektronische identiteitskaart toegang krijgen tot de gemeentelijke parken. Zij dienen hiertoe vooraf via e-mail of telefonisch de toelating te vragen aan het gemeentebestuur. Hiervoor dien je een aanvraagformulier in.
  • Personen ingeschreven op de lijst van de tweede verblijven;
  • Eigenaars van een niet-verhuurd eigendom, gelegen in Aalter;
  • Toekomstige inwoners die bouwen of verbouwen in Aalter.

Praktisch

Recyclagepark

Durmelaan
9880 Aalter

tel. 09 374 05 52 | 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
e-mail