Naar inhoud

De cel Sociale toets vervult een sturende rol in de organisatie. Zowel in de beleidsvoorbereidende, -opvolgende, en -evaluerende fase heeft zij een coördinerende functie.  De cel waakt erover dat beroepsactieve bevolking maximaal ondersteund wordt. 

Binnen de gemeentelijke organisatie waakt de cel erover dat het gevoerde beleid doorheen de ganse organisatie invulling geeft en afgestemd wordt op het Lokaal Sociaal Beleidsplan.  De cel staat in voor de maatschappelijk kwetsbare groepen in functie van een constructieve samenlevingsopbouw.

Door het introduceren van passende beleidsinitiatieven stimuleert de cel deze doelgroep om hun stem te laten horen en helpt te zoeken naar oplossingen voor noden en knelpunten die worden ervaren in het zoeken naar manieren om actief deel te nemen aan het maatschappelijk debat.

De cel Sociale toets werkt beleidsmatig samen met de verschillende adviesraden: de seniorenadviesraad, de woonadviesraad, de cultuurraad, de jeugdraad, het lokaal overleg kinderopvang, de milieuadviesraad en de Gecoro.

Door de coördinatie van de uitbouw en opvolging van het ‘Sociaal Huis’, in nauwe samenwerking met het OCMW, zorgt zij voor een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger en een optimaal bereik van de beoogde doelgroep. Vanuit dit oogpunt onderhoudt zij contacten met externe organisaties.

Waarvoor kan je hier terecht?

Praktisch

Sociale toets

Europalaan 22
9880 Aalter
tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
e-mail

Gerelateerde thema's