Bijkomende kosten toneelvoorstellingen

De leerlingen Woordatelier en Dramacultuur gaan tijdens het schooljaar naar één of meerdere voorstellingen kijken. Aan die voorstelling(en) is een extra kost verbonden.