BKO zoekt extra handen om onze 2.000 kinderen mee op te vangen

Gepubliceerd op maandag 29 januari 2024
De Buitenschoolse kinderopvang (BKO) vangt jaarlijks bijna 2.000 kinderen op en dat aantal blijft groeien. Maar het succes van de BKO houdt ook in dat er steeds nood is aan begeleiders.

Het lokaal bestuur bewandelt verschillende sporen om de krapte aan personeel aan te pakken en de kwalitatieve werking ook in de toekomst te blijven garanderen. Daarom wordt er een algemene oproep gelanceerd naar jobstudenten, flexijobbers, vrijwilligers en geëngageerde oma’s of opa’s om de kinderopvang mee te versterken.

Dagelijks maken meer dan 500 kinderen gebruik van een van de acht BKO’s. Een hoge behoefte aan kinderopvang vraagt een groot aantal begeleid(st)ers. In de Aalterse opvanginitiatieven werken samen 31 kinderbegeleid(st)ers en 5 vrijwilligers die elke dag het beste van zichzelf geven. De BKO moet sinds het voorjaar van 2023 afrekenen met de krapte op de arbeidsmarkt.

Jonge ouders verdienen ondersteuning

De BKO’s werken niet met voorinschrijvingen, wat ervoor zorgt dat elk Aalters kind voor en na de schooluren welkom is. Op piekmomenten kan er soms druk op het beschikbare personeel ontstaan. De zorginspectie van het Agentschap Opgroeien, dat regelmatig controles uitvoert in alle Vlaamse opvanglocaties, maakte hierover enkele opmerkingen. Je vindt de verslagen via de website van Departement Zorg of vraagt ze op via het aanvraagformulier

Het lokaal bestuur nam deze opmerkingen ter harte en ging/gaat ermee aan de slag. Het college van burgemeester en schepenen neemt verschillende maatregelen om personeelscapaciteit vrij te maken, bijkomende capaciteit te voorzien en extra medewerkers aan te werven om zo jonge, werkende ouders blijvend te ondersteunen. Daarbij wordt – proactief – ingezet op verschillende sporen:

  • Er werden een pedagogisch coach en twee coördinatoren aangeworven om de medewerkers te ondersteunen en aan te sturen.
  • Nu al springen medewerkers uit andere diensten bij om de dienstverlening voor Aalterse gezinnen met kinderen op peil te houden.
  • De vacature voor kinderbegeleid(st)er wordt onbeperkt in de tijd opengesteld.
  • In februari staat een overleg met alle scholen gepland om de samenwerking op te schalen en een gemeenschappelijke aanpak voor te stellen.
  • Voor het begeleiden van de kinderen van school naar de BKO (en omgekeerd) wordt een beroep gedaan op wijkwerkers. Er worden ook al jobstudenten ingeschakeld.
  • Het lokaal bestuur is een proefproject gestart om de arbeidsformules binnen de Buitenschoolse kinderopvang aan te passen en aaneengesloten urenpakketten aan te bieden. De uren kinderbegeleiding kunnen zo gecombineerd worden met administratieve en poetsuren.

Aalter investeert in twee nieuwe BKO’s

Aalter blijft ook in de toekomst verder investeren in kwalitatieve kinderopvang en bouwt daarom twee nieuwe locaties. In de nieuwe, multifunctionele ontmoetingscentra in de Kloosterstraat (Knesselare) en op de voormalige Reinaertsite (Ursel) openen later dit jaar goed uitgeruste, ruime en moderne opvanginitiatieven.

Tevreden kinderen, tevreden ouders

Het lokaal bestuur voert al 20 jaar een tevredenheidsonderzoek uit bij ouders om hun mening te vragen over verschillende aspecten van de Buitenschoolse kinderopvang. De BKO’s haalden bij de laatste bevraging tevredenheidsscores van 91%. Dat geeft aan dat de inspanningen van de kinderopvangteams vruchten afwerpen en dat ouders de service bijzonder waarderen.

Warme oproep naar vrijwilligers

Om de dienstverlening en de beschikbaarheid van alle acht BKO’s te behouden zijn extra handen nodig. Het lokaal bestuur doet daarom, naast de acties die het zelf onderneemt, een warme oproep naar allerhande enthousiaste medewerkers, van kinderbegeleiders in loondienst tot jobstudenten, flexijobbers, toezichters, vrijwilligers en geëngageerde oma’s en opa’s. Samen kunnen we op die manier bijdragen tot een mooie toekomst voor onze allerkleinsten! Het lokaal bestuur lanceert een campagne om de job van kinderbegeleid(st)er te promoten.

Interesse om mee te helpen in de BKO? Bekijk dan zeker alle mogelijkheden op www.aalter.be/aan-de-slag-bij-bko.