Naar inhoud

Herinrichting van het centrumgedeelte (delen van de Stationsstraat, Boomgaardstraat, Bellemstraat, Markt, Lostraat)

Doelstellingen

 1. Vernieuwing van het openbaar rioleringsnet en de wegenis in de Boomgaardstraat en de Bellemstraat, tussen de Boomgaardstraat en Processieweg.
 2. Verhoging van de verkeersveiligheid in het centrum door ingrepen op vlak van mobiliteit in de Boomgaardstraat, de Stationsstraat tussen de Boomgaardstraat en de Bellemstraat en de Bellemstraat tot het kruispunt met de Processieweg.

Deze vernieuwing van het openbaar rioleringsnet in de Boomgaardstraat en in een deel van de Bellemstraat vormt de aanzet van het project. Deze rioleringswerken bieden de opportuniteit om eveneens de knelpunten op vlak van mobiliteit weg te werken.

 • Het openbaar rioleringsnet in de Boomgaardstraat is in zeer slechte staat. Zo werden in 2013 een aantal verzakkingen in het voetpad bij hoogdringendheid hersteld. Een riolering voor afvalwater en een afwatering voor regenwater werd al aangelegd in de Processieweg. Ook de verkaveling De Teerling-Warande is reeds volgens een gescheiden stelsel aangelegd. Deze scheiding verder doorvoeren in de Boomgaardstraat en Bellemstraat zal bij hevige regenval het risico op wateroverlast vanuit de riolering sterk verminderen.

 • In het centrumgedeelte zal de verkeersveiligheid worden verhoogd door de aanleg van voetpaden, fietsvoorzieningen, herinrichting van kruispunten en nieuwe types van wegenis. Langs het traject van de Bellemstraat, tussen de Boomgaardstraat en de Processieweg, zal éénrichtingsverkeer ingevoerd worden. Het pakket van ingrepen is in overeenstemming met het gemeentelijke mobiliteitsplan waarbij het ontwerp de meeste aandacht geeft aan de voetgangers, dan de fietsers, dan het openbaar vervoer om ten slotte uitspraken te doen over parkeermogelijkheden en groenvoorzieningen.

 • Met de heraanleg van de wegenis en de vernieuwing van de openbare verlichting wenst het gemeentebestuur het centrumgevoel te versterken.

 • Binnen het project wordt tevens voor de Weibroekdreef een snelheidsverlagende maatregel door een asverschuiving en/ of een middeneiland voorgesteld. Ter hoogte van het kruispunt Stationsstraat – Weibroekdreef – Kouter zal voorrang worden gegeven aan de as Weibroekdreef – Kouter.

Het breder kader

Het gemeentebestuur neemt de volledige projectkost op zich.

Uitvoering rioleringswerken

Het project bevindt zich in ontwerpfase.

 • Het studiebureau GroupD werd door het gemeentebestuur aangesteld voor de uitwerking van het project.

 • Het voorontwerp van de verkeersstructuurschets werd na advies van de gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit verder uitgewerkt en op 28 april 2016 in een eerste infovergadering aan de burgers toegelicht. De verfijnde verkeersstructuurschets werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 21 november 2016.

 • Vanaf februari 2017 wordt het voorontwerp betreffende het nieuwe openbare rioleringsnet en de nieuwe dwarsprofielen voor de wegenis verder uitgewerkt en ter goedkeuring aan de bevoegde instanties voorgelegd.

Eerstvolgende fase

De openbare aanbesteding zal in het voorjaar van 2017 plaatsvinden.

Bouwheer en ontwerper

Opdrachtgever:

 • Gemeentebestuur Aalter – Europalaan 22 – 9880 Aalter – tel. 09 325 22 00

Ontwerper:

 • Studiebureau GroupD – Gentsestraat 79 in Harelbeke – tel. 056 71 20 80

Contactpersonen

Praktisch

Wegen en domeinen

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
Domeinen Wegen E-loket

Meer info

Relevante info