Naar inhoud

Grofvuil en landbouwfolie

Grofvuil - nieuwe regelgeving

Vanaf juli 2013 wordt afgestapt van de tweede vaste ophaalrondes voor de ophaling van het grofvuil en zal enkel nog het grofvuil worden opgehaald op afroep en tegen betaling. De reden van de nieuwe regeling voor de grofvuil ophaling volgt uit een nieuwe wetgeving. Eind 2011 heeft het Vlaams Parlement immers een nieuw Materialendecreet gestemd ter vervanging van het oude Afvalstoffendecreet. Het Materialendecreet en het uitvoeringsbesluit ‘VLAREMA’ zijn van kracht sedert juni 2012 en scheppen een nieuw wettelijk kader voor een duurzaam materialenbeleid. Een van de gevolgen van de invoering van deze nieuwe regelgeving is dat er geen gratis ophaling van grofvuil meer wordt toegelaten. Om in regel te zijn met het Materialendecreet en het VLAREMA heeft ons gemeentebestuur daarom beslist om vanaf juli 2013 géén gratis ophaalrondes van grofvuil aan huis meer te organiseren.

Een aanvraag indienen

Een aanvraag dien je in via het formulier op www.ivmmilieubeheer.be of op het gratis nummer 0800 13 580 (tijdens de kantooruren). Dit betekent dat per ophaling voor de eerste 300 kg grofvuil 40 euro (ca. 0,13/kg) en voor elke bijkomende kilogram 0,10 euro wordt aangerekend. Het vorige tarief van 20 euro voor 3 m³ voldeed niet langer aan de Vlarema-norm. Deze dienstverlening is inclusief transport- en verwerkingskost. Na betaling wordt de ophaaldag afgesproken. Wie geen gebruik wil maken van de diensten van I.V.M. kan nog steeds met zijn grofvuil terecht in het recyclagepark.

Opgelet: er is enkel ophaling in de even maanden.

Wat is  grofvuil?

Ten slotte geven we nog mee wat er onder ‘grofvuil’ verstaan wordt. Grofvuil is de verzamelnaam voor alle stukken brandbaar afval die te groot zijn voor de restafvalzak en ook niet kunnen gerecycleerd worden. Grofvuil is geen klein afval…want klein afval kan in de restafvalzak! Houd er rekening mee dat het materiaal door twee mensen wordt gedragen. Daarom mag het niet meer dan 60 kg wegen en twee meter lang zijn. Enkele voorbeelden: matrassen, grote stukken speelgoed, een reiskoffer, kapotte meubelen… Als het om grote, nog bruikbare goederen gaat, dan kunnen ze gratis aan huis worden opgehaald door de Kringwinkel Meetjesland.

Wat wordt onder andere niet meegenomen:

Afvalstof

 Waar kan je ermee terecht?

Afval dat wordt aangeboden in zakken of dozen

Restafvalzak of inzameling op recyclagepark

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)

Recyclagepark of ophaling door kringwinkel

Steengruis, roofing, golfplaten uit asbestcement

Recyclagepark

Afbraakmateriaal, zoals isolatiemateriaal, binnendeuren, bakstenen, ...

Recyclagepark

Sanitaire toestellen (WC, lavabo, bad), porselein

Recyclagepark

Vlak glas en spiegels

Recyclagepark

Isomo

Recyclagepark

Gasflessen

Breng ze naar de gasflessenverdeler (zoek via www.febupro.be)

Tuinafval, boomstronken, wortels

Groencomposteringspark of thuiscomposteren

Snoeihout

Groencomposteringspark of thuiscomposteren

Alles wat selectief wordt ingezameld (glas, papier en karton, PMD, KGA)

Kijk op de ophaalkalender voor de ophaaldag

Oude metalen

Recyclagepark of schroothandelaar

 

Landbouwfolie 2015

Op 16, 18, 19 en 20 maart en op 12, 14, 15 en 16 oktober wordt er landbouwfolie ingezameld op het grondgebied van Aalter (aanduiding op kalender: LBF). De exacte locaties worden nog gepubliceerd in het gemeentelijk informatieblad en op www.aalter.be.

Voorwaarden voor de aanlevering van landbouwfolies:

  • De folies moeten voldoende zuiver zijn. Ze moeten bezemschoon zijn wanneer ze aangeboden worden: geen resten meer van aarde, zand, oogst,...
  • Bindmiddelen zoals touwen en linten moeten verwijderd worden. Samenbinden kan met een strip landbouwfolie
  • De folies moeten gesorteerd worden. Zo zijn de dunne (stretchfolies en landbouwfolies dunner dan 20 micron) en dikke folies (kuilfolies, veevoederzakken, kunstmestzakken) recycleerbaar. Niet-recycleerbare folies zoals ontsmettingsfolie, loopfolie en tunnelfolie hoort thuis bij grof vuil.

Praktisch

Milieu en duurzaamheid

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
Milieu E-loket