Naar inhoud

Heraanleg op- en afrittencomplex E40

Update: respecteer de verkeersrichtlijnen aan het rondpunt

In de werfzone van het op- en afrittencomplex E40 en de omleidingswegen gelden specifieke verkeerssituaties. De verkeersborden signaleren dit. Desondanks negeren sommige bestuurders deze richtlijnen.

Dit leidt tot meer hinder voor anderen en meer schade aan de infrastructuur. Het gaat dus ten koste van de algemene doorstroming. De lokale politiezone voert geregeld controles uit naar het opvolgen van deze verkeersregeling. Tussen maart en november 2016 werden zo maar liefst 4.500 processen-verbaal opgesteld. Respecteer dus de richtlijnen in en rond de werfzone. Hou je aan de aangeduide snelheden, de tonnagebeperkingen, de voorrangsrichting… De Vlaamse overheid volgt samen met de federale politie, de lokale politiezone en het gemeentebestuur de verkeerssituatie op de voet op. Ze stuurt heel snel bij als er opportuniteiten zijn om de doorstroming voor iedereen te verbeteren.

Update: verkeer over 3 versmalde rijstroken 

Het verkeer richting Gent/Brussel rijdt over de parallelweg langs de E40 over de 3 versmalde rijstroken. Je kan er max. 90 km/u rijden. Vrachtwagens mogen max. 70 km/u rijden en niet inhalen. Dit blijft zo tot in het voorjaar van 2018.

Het verkeer richting de kust moet ook over 3 versmalde rijstroken. Ook daar geldt een snelheidsbeperking voor auto's en vrachtwagens. Dit duurt tot eind januari 2017.

De laatste info vind je steeds via www.wegenenverkeer.be/Aalter.

Update: Luchtfilm (december 2016)

 

Update: Luchtfilm (oktober 2016)

Een vogelperspectief op de afgewerkte rotonde aan de Tieltsesteenweg. De aannemer werkt verder aan de rotonde op de Steenweg op Deinze en de tijdelijke brug langs de E40. 

 

Update: Luchtfilm (september 2016)

Deze luchtfilm toont de bijna afgewerkte rotonde aan de Tieltsesteenweg en het overzicht van de werkzaamheden aan het complex begin september 2016.

Update: Steenweg op Deinze afgesloten

Op maandag 19 september ging de tweede fase van de werken aan het complex E40 van start. Het verkeer van de Steenweg op Deinze (N409) wordt momenteel ter hoogte van de werken omgeleid via de Tieltsesteenweg (N37). Fietsers kunnen een deel van het nieuw traject in gebruik nemen. 

Alle recente info over het project (doel, planning, fasering...) vind je terug op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer. Schrijf je ook in op de nieuwsbrief over de heraanleg van het op- en afrittencomplex.

 


 

technisch plan

De werken aan het op- en afrittencomplex E40 verlopen volgens schema. De eerste rotonde met fietstunnel op de Tieltsesteenweg (N37) werd halfweg september 2016 gefinaliseerd. Momenteel wordt er gewerkt aan de tweede rotonde op de Steenweg op Deinze (N409). 

Bekijk ook de plannen en 3D-voorstellingen voor de vernieuwing van het rondpunt.

De herinrichting van het op- en afrittencomplex zal voor een vlotte verbinding zorgen tussen de E40 (Brussel-Oostende) en de N44 (Aalter-Maldegem), die in Maldegem aantakt op de E34 (Knokke-Antwerpen). Door lokaal verkeer van doorgaand verkeer te scheiden, vermindert ook de verkeersdruk op het onderliggende wegennet.

De herinrichting omvat ook de aanleg van nieuwe fietspaden in de buurt van het op- en afrittencomplex. De fietspaden zijn volledig gescheiden van de rijbaan. Zo kunnen fietsers vlot en veilig hun weg verderzetten.

Het verkeer ter hoogte van de afrit Oostende zal vlotter kunnen doorstromen. Ook de rechterrijstrook op de E40 richting Oostende blijft voorbehouden voor het afslaande verkeer.

Wat houden de werken in?

Twee rotondes ten zuiden van de E40 sluiten aan op de Tieltsesteenweg (N37) en de Steenweg op Deinze (N409). Tussen deze rotondes komt een nieuwe verbindingsweg. Die sluit aan op een carpoolparking voor 180 auto’s en een tiental vrachtwagens.

De derde rotonde ligt ten noorden van de E40 en zorgt ervoor dat het verkeer komende van de afrit vlot kan aansluiten op het lokale wegennet. Bestuurders die richting Maldegem rijden, kunnen via de fly-over rechtstreeks de Knokkeweg (N44) bereiken, zonder hinder of kruisende bewegingen. Bekijk alvast de 3D-visualisatie van het op- en afrittencomplex.

Er staat dus heel wat op de planning.  De werken zullen dan ook drie jaar duren. Daarnaast komen er ook geluidsschermen van 3,5 tot 6,5 meter hoogte langs de E40 richting Oostende (wijk Loveld), langs E40 richting Gent (wijk Beukenpark) en langs N44 richting Maldegem. De fietspaden naast de weg en rotonde worden ook volledig gescheiden van de rijbaan.

Minder hinder

De heraanleg is opgedeeld in deze grote fasen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Door een tijdelijke parallelweg langs de E40 blijft het verkeer in beide richtingen steeds mogelijk.

Ook  de verbinding tussen de noord- en zuidzijde van het complex blijft bestaan via de Tieltsesteenweg of de Steenweg op Deinze. Voor de fietsers is er ook een veilige fietsverbinding gegarandeerd.

De (lokale) ondernemers kunnen tot slot terecht bij bereikbaarheidsadviseur Cedric Labeau.

Korte historiek

De verkeerswisselaar aan de E40, beter bekend als het rondpunt, is al decennialang de toegangspoort tot Aalter. Door de grote instroom van het verkeer is het rondpunt de voorbije jaren steeds drukker en gevaarlijker geworden. De werkzaamheden zijn dus een noodzaak gezien de huidige situatie.

De voorbereidingen van dit uitgebreide en uiterst complexe dossier kennen een zeer lange geschiedenis. De eerste documenten dateren zelfs van 1937! Er werd dan nog gesproken over de autosnelbaan E40. Na de Tweede Wereldoorlog volgde de heropbouw en de prioriteiten kwamen telkens ergens anders te liggen. In 1975 was er toezegging, maar dan had je de impact van de eerste oliecrisis. Uiteindelijk zou het nog bijna 40 jaar duren om de middelen bij elkaar te krijgen en de werken effectief uit te voeren.

In oktober 2012 was het eindelijk zover. Toen startten de voorbereidende werken. Via negen gestuurde boringen werd maar liefst vier kilometer aan ondergrondse leidingen aangelegd.

Nadat de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning van het Agentschap Wegen en Verkeer ontvankelijk had verklaard, organiseerde het college van burgemeester en schepenen op 5 mei 2014 het openbaar onderzoek.

Blijf op de hoogte!

Alle recente info over het project (doel, planning, fasering...) vind je terug op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer. Schrijf je ook in op de nieuwsbrief over de heraanleg van het op- en afrittencomplex.

Presentaties infovergaderingen

Er werden verschillende infovergaderingen gehouden naar aanleiding van deze werken. Bekijk hieronder het overzicht van de presentaties. 

Meer info

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

 

Gemeentebestuur Aalter

Datum van het bericht: vrijdag 08 januari 2016
Nieuwsoverzicht
venster sluiten

Maak online een afspraak met het gemeentebestuur

Als je online een afspraak maakt, dan kunnen de medewerkers van het bestuur je sneller en beter helpen. Je hoeft bij het bezoek aan het gemeentehuis namelijk niet te wachten en je weet vooraf wat je moet meenemen.  Je kan nu voor volgende zaken online een afspraak maken:

 

Documenten & attesten  

 • Aanvraag Belgische nationaliteit
 • Aanvraag erkenning (uit 2 Belgische ouders)
 • Adreswijziging
 • Elektronische identiteitskaart: eID en kids-ID (aanvragen en afhalen)
 • Huwelijk (aangifte)
 • Internationaal paspoort
 • Wettelijk samenwonen (aangaan en beëindigen)
 • Rijbewijs (aanvragen)

Evenementen   

 • Coördinatievergadering voor evenementen

Mobiliteit & wonen  

 • Rioleringsaansluitingen en –projecten
 • Stedenbouwkundig advies

OCMW & welzijn  

 • Aanvraag FOD (Invaliditeit - hulp aan bejaarden)
 • Verwarmingstoelage

Lees meer

Maak een afspraak