Naar inhoud

Inzage en bekendmakingen

Snel naar:

 


Inzage

Elke burger kan bestuursdocumenten opvragen en inkijken, uitleg vragen of een kopie krijgen. Dit heet passieve openbaarheid van bestuur.

Je dient de aanvraag schriftelijk in, ter attentie van de gemeentesecretaris, via:

In de aanvraag vermeld je:

 • naam en adres (en/of de naam en het adres van de persoon voor wie je de aanvraag doet);
 • over welke documenten het gaat;
 • de vorm waarin je het bestuursdocument wil ontvangen (digitaal of papier).

Kom je toch liever naar het gemeentehuis, dan vragen we je de aanvraag inzagerecht in te dienen of ter plekke in te vullen.

 


Bekendmakingen

 
Gemeenteraad

Onderwerp Datum gemeenteraad Datum bekendmaking website

Bijhorende stukken gemeenteraad 19 december 2016

19 december 2016: gemeenteraad  13/dec/16

Belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen

19 december 2016: gemeenteraad  23/dec/16

Retributiereglement Werken voor derden

19 december 2016: gemeenteraad  23/dec/16

Saneringsbijdrage en vergoeding eigen waterwinners

19 december 2016: gemeenteraad  23/dec/16

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

19 december 2016: gemeenteraad  23/dec/16

Retributie op parkeren

19 december 2016: gemeenteraad  23/dec/16

Retributiereglement op het gebruik van het gemeenschapscentrum

19 december 2016: gemeenteraad  23/dec/16

 

Lees de agenda's, de toelichtingen en de verslagen van de gemeenteraden.

 

College van burgemeester en schepenen

 

Onderwerp Datum collegezitting Datum bekendmaking website

Verslag collegezitting van 23 januari 2017

23 januari 2017: college van burgemeester en schepenen 15/feb/17

Verslag collegezitting van 16 januari 2017

16 januari 2017: college van burgemeester en schepenen 7/feb/17

Verslag collegezitting van 9 januari 2017

9 januari 2017: college van burgemeester en schepenen 30/jan/17

Verslag collegezitting van 19 december 2016

19 december 2016: college van burgemeester en schepenen 30/jan/17

Verslag collegezitting van 12 december 2016

12 december 2016: college van burgemeester en schepenen 16/jan/17

Verslag collegezitting van 5 december 2016

5 december 2016: college van burgemeester en schepenen 16/jan/17

Verslag collegezitting van 28 november 2016

28 november 2016: college van burgemeester en schepenen 23/dec/16

 

Permanente reglementen en verordeningen

Onderwerp Datum gemeenteraadszitting Datum bekendmaking website

Momenteel zijn er geen permanente reglementen en verordeningen.

   

Tijdelijke reglementen en verordeningen

Tijdelijke verkeersregeling

Datum activiteit Onderwerp Locatie Datum collegezitting Datum bekendmaking website
30 januari aanleggen ondergrondse leidingen Sterrewijk en Stratem 30 januari: college van burgemeester en schepenen

2/feb/17

4 februari 2017 Werkzaamheden kruispunt Weitingstraat - Kippendonkstraat (Nevele) 30 januari 2017: college van burgemeester en schepenen

 2/feb/17

6 februari 2017 tot en met 8 februari 2017 Filmopnames Kasteeldomein 30 januari 2017: college van burgemeester en schepenen  2/feb/17
6 februari 2017 tot en met 15 februari 2017 Montagewerken aan de Artemeersmolen Artemeersstraat 2 februari 2017: burgemeester wnd.  2/feb/17
6 februari 2017 tot en met 17 februari 2017 Werkzaamheden Europalaan 2 Europalaan 30 januari 2017: college van burgemeester en schepenen 2/feb/2017
10 februari 2017 Uitzonderlijk transport Weitingstraat 7 februari 2017: burgemeester wnd. 7/feb/2017
11 februari 2017 Werkzaamheden spoorwegbrug Weitingstraat 1 februari 2017: burgemeester wnd. 1/feb/17
11 februari - 3 maart 2017 Verlenging herstellingswerken 8 kopmuren Steenweg op Deinze 6 februari 2017:
college van burgemeester en schepenen
7/feb/17
13 februari - 3 maart 2017 Uitvoeren kabel- en sleufwerken Urselweg 6 februari 2017:
college van burgemeester en schepenen
7/02/2017
13 februari - 31 mei 2017 Aanleg riolering Charlestonstraat 10 februari 2017: burgemeester wnd. 13/feb/17
16 februari - 30 april 2017 Bouwwerkzaamheden Knokstraat 22 13 februari:
college van burgemeester en schepenen
15/feb/17
19 februari 2017 Wandeling Kattewegel 13 februari:
college van burgemeester en schepenen
15/feb/17
20 februari -3 maart 2017 Aanleggen openbare verlichting Wingenestraat 97-101 13 februari:
college van burgemeester en schepenen
15/feb/17
20 februari - 31 maart 2017 Werkzaamheden waterleiding Léon Bekaertlaan 6 februari 2017:
college van burgemeester en schepenen
7/feb/17
23 februari 2017 Spreekavond Davidsfonds Lotenhulle Kasteelstraat 30 januari 2017: college van burgemeester en schepenen 2/feb/17
27-28 februari 2017 Graven verbindingssleuven Brouwerijstraat 57-68 13 februari:
college van burgemeester en schepenen
15/feb/17
1 april 2017 Wielerwedstrijden LWU-leden Bellem: Vaart-Noord, Leistraat, Eksterstraat, Stekelbeekstraat, Vaart-Noord 13 februari:
college van burgemeester en schepenen
15/feb/17
7 en 8 april 2017 Autohappening Grondgebied Aalter 30 januari 2017:college van burgemeester en schepenen 2/feb/17
16 april 2017 Autohappening Groendreef Groendreef 13 februari:
college van burgemeester en schepenen
15/feb/17
  Principiële goedkeuring  Wekelijkse boerenmarkt parking Aard 30 januari 2017:college van burgemeester en schepenen 7/feb/17
Diverse data 2017 Zangwedstrijden vinken Vaart-Zuid 13 februari:
college van burgemeester en schepenen
15/feb/17
Diverse data 2017 Zangwedstrijden vinken Barelstraat 13 februari:
college van burgemeester en schepenen
15/feb/17
Diverse data 2017 Zangwedstrijden vinken Vaart-Noord 13 februari:
college van burgemeester en schepenen
15/feb/17

 

Milieuvergunningen

Soort inzage Aanvrager Locatie Start inzage Einde inzage Datum bekendmaking website
Beslissing inzake een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 Lust-Lanckriet lv Kliplo 3 13/02/2017 15/03/2017 7/02/2017

Beslissing inzake een milieuvergunningsaanvraag klasse 1

De Sutter Pluimvee L.V. Schoonberg 40 17/02/2017 19/03/2017 10/02/2017

Openbare onderzoeken

Milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen

Via een openbaar onderzoek licht het gemeentebestuur je in over projecten en plannen (meestal met betrekking tot ruimtelijke ordening en leefomgeving). Een openbaar onderzoek vindt plaats vóór de aflevering van een vergunning of de definitieve goedkeuring van een plan. Tijdens een openbaar onderzoek kan je de plannen inkijken en er jouw mening over geven.

Soort vergunning Aanvrager Locatie Start openbaar onderzoek Sluiting openbaar onderzoek Datum bekendmaking website
Stedenbouwkundige vergunning


Christian Demuynck

 

Brugstraat 24-26   17/02/2017  18/03/2017  17/02/2017
Milieuvergunningsaanvraag klasse 1

Bart Vande Weghe

Buntelare 21 22/02/2017 24/03/2017 20/02/2017

 

Buurtwegen

Momenteel is er geen openbaar onderzoek lopende.

Bodemsaneringsproject

Momenteel is er geen openbaar onderzoek lopende.

Planologisch attest

Momenteel is er geen openbaar onderzoek lopende.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

Momenteel is er geen openbaar onderzoek lopende.

Onteigeningen

Momenteel is er geen openbaar onderzoek lopende.

Meer info

Relevante info

venster sluiten

Maak online een afspraak met het gemeentebestuur

Als je online een afspraak maakt, dan kunnen de medewerkers van het bestuur je sneller en beter helpen. Je hoeft bij het bezoek aan het gemeentehuis namelijk niet te wachten en je weet vooraf wat je moet meenemen.  Je kan nu voor volgende zaken online een afspraak maken:

 

Documenten & attesten  

 • Aanvraag Belgische nationaliteit
 • Aanvraag erkenning (uit 2 Belgische ouders)
 • Adreswijziging
 • Elektronische identiteitskaart: eID en kids-ID (aanvragen en afhalen)
 • Huwelijk (aangifte)
 • Internationaal paspoort
 • Wettelijk samenwonen (aangaan en beëindigen)
 • Rijbewijs (aanvragen)

Evenementen   

 • Coördinatievergadering voor evenementen

Mobiliteit & wonen  

 • Rioleringsaansluitingen en –projecten
 • Stedenbouwkundig advies

OCMW & welzijn  

 • Aanvraag FOD (Invaliditeit - hulp aan bejaarden)
 • Verwarmingstoelage

Lees meer

Maak een afspraak