Naar inhoud

Openbaarheid en bekendmakingen

Snel naar:

 


Openbaarheid

Elke burger kan bestuursdocumenten opvragen en inkijken, uitleg vragen of een kopie krijgen. Dit heet passieve openbaarheid van bestuur.

Je dient de aanvraag schriftelijk in, ter attentie van de gemeentesecretaris, via:

In de aanvraag vermeld je:

  • naam en adres (en/of de naam en het adres van de persoon voor wie je de aanvraag doet);
  • over welke documenten het gaat;
  • de vorm waarin je het bestuursdocument wil ontvangen (digitaal of papier).

Kom je toch liever naar het gemeentehuis, dan vragen we je de aanvraag inzagerecht in te dienen of ter plekke in te vullen.

De aanvraag tot openbaarmaking moet uiterlijk binnen vijftien kalenderdagen, na registratie van de aanvraag, beantwoord worden, schriftelijk, per fax of per e-mail. We verwijzen hierbij graag naar het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

De termijn van vijftien kalenderdagen kan verlengd worden als

  • een aanvraag kennelijk onredelijk is of op een te algemene wijze geformuleerd is. Dan begint een nieuwe termijn van 15 dagen te lopen vanaf het moment dat je jouw aanvraag gespecificeerd of vervolledigd hebt;
  • als  moet worden geoordeeld dat de gevraagde informatie niet tijdig te verzamelen is, of als de toetsing van de aanvraag tot openbaarmaking aan de uitzonderingen niet tijdig uit te voeren is. Dan  delen wij je mee dat de termijn van vijftien kalenderdagen verlengd wordt tot een termijn van dertig kalenderdagen.

Bekendmakingen

 
Gemeenteraad

Onderwerp Datum gemeenteraad Datum bekendmaking website

Bijhorende stukken gemeenteraad 19 december 2016

19 december 2016: gemeenteraad  13/dec/16

Saneringsbijdrage en vergoeding eigen waterwinners

13 februari 2017: gemeenteraad 13/maart/17

Belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen

6 maart 2017: gemeenteraad 13/maart/17

 

Lees de agenda's, de toelichtingen en de verslagen van de gemeenteraden.

 

College van burgemeester en schepenen

 

Onderwerp Datum collegezitting Datum bekendmaking website

Verslag collegezitting van 27 maart 2017

27 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 12/apr/17

Verslag collegezitting van 20 maart 2017

20 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 5/apr/17

Verslag collegezitting van 13 maart 2017

13 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 4/apr/17

Verslag collegezitting van 6 maart 2017

6 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 27/mrt/17

Verslag collegezitting van 20 februari 2017

20 februari 2017: college van burgemeester en schepenen 16/mrt/17

Verslag collegezitting van 13 februari 2017

13 februari 2017: college van burgemeester en schepenen 13/mrt/17

Verslag collegezitting van 6 februari 2017

6 februari 2017: college van burgemeester en schepenen 2/mrt/17

Verslag collegezitting van 30 januari 2017

30 januari 2017: college van burgemeester en schepenen 24/feb/17

Verslag collegezitting van 23 januari 2017

23 januari 2017: college van burgemeester en schepenen 15/feb/17

Verslag collegezitting van 16 januari 2017

16 januari 2017: college van burgemeester en schepenen 7/feb/17

Verslag collegezitting van 9 januari 2017

9 januari 2017: college van burgemeester en schepenen 30/jan/17

Verslag collegezitting van 19 december 2016

19 december 2016: college van burgemeester en schepenen 30/jan/17

Verslag collegezitting van 12 december 2016

12 december 2016: college van burgemeester en schepenen 16/jan/17

Verslag collegezitting van 5 december 2016

5 december 2016: college van burgemeester en schepenen 16/jan/17

Verslag collegezitting van 28 november 2016

28 november 2016: college van burgemeester en schepenen 23/dec/16

 

Permanente reglementen en verordeningen

Onderwerp Datum gemeenteraadszitting Datum bekendmaking website

Momenteel zijn er geen permanente reglementen en verordeningen.

   

Tijdelijke reglementen en verordeningen

Tijdelijke verkeersregeling

Datum activiteit Onderwerp Locatie Datum collegezitting Datum bekendmaking website
23 maart 2017 Plaatsen werfkraan Brugstraat

23 maart 2017:
burgemeester wnd.

24/maart/17
27 maart - 7 april 2017 Aanleggen van openbare verlichting ter hoogte van Wingenestraat 97-101 20 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 22/maart/17
29 maart 2017 Rioleringsaansluiting Sint-Gerolflaan 10 29 maart 2017: burgemeester wnd. 30/maart/17
3 - 7 april 2017 Herstellingswerken wegdek Axeldamstraat 27 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 29/maart/17
3 april - 21 april 2017 Vernieuwen van het elektriciteitsnet Venecolaan 20 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 22/maart/17
6 - 7 april 2017 Herstellingswerken aan de weg Lobulckstraat ter hoogte van de aansluiting met de Steenweg op Deinze 3 april 2017: college van burgemeester en schepenen 5/apr/17
7 - 8 april 2017 Vrije verkenning en wedstrijddag van de T.A.C. Rally grondgebied Aalter 5 april 2017: burgemeester wnd. 6/apr/17
7 - 8 april 2017 44ste T.A.C. Rally grondgebied Aalter 6 april 2017: burgemeester wnd. 7/apr/17
10 april - 1 november 2017 Rioleringswerken

grondgebied Nevele

27 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 29/maart/17
14 april 2017 Uitvoeren van sonderingen

Vaanders

14 april 2017:
burgemeester wnd.

18/apr/17
18 - 28 april 2017 Werken aan de nutsleidingen

Nieuwendam 7

27 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 29/maart/17
18 - 28 april 2017 Herstellingswerken aan de weg

ter hoogte van de woning in Biesemveldstraat 19

10 april 2017: college van burgemeester en schepenen 12/apr/17
18 april - 1 december 2017 Wegenis en rioleringswerken

Lokouter en Haringstraat

10 april 2017: college van burgemeester en schepenen 12/apr/17
18 april - 22 december 2017 Werken

Stationsstraat 219

10 april 2017: college van burgemeester en schepenen 12/apr/17
19 -28 april 2017 Uitbreiden en realiseren klantenaansluiting bestaande gas- LD- en OV-netwerk

Veldemeersdreef, Lovelddreef en Ekenbekedreef

3 april 2017: college van burgemeester en schepenen 5/apr/17
24 april - 5 mei 2017 Werken aan de nutsleidingen

Grote Ganzeplas

3 april 2017: college van burgemeester en schepenen 5/apr/17
25 april 2017 Mobiliteitsactie dode hoekspiegel

Hullaertstraat (deel tussen de Pittemstraat en Lodorp)

10 april 2017: college van burgemeester en schepenen 12/apr/17
28-30 april 2017 Motorcrosswedstrijden Brug-Noord Brug-Noord, het deel tussen Oostmolen-Noord en de Watermolenstraat, aan de zijde van het kanaal Gent – Oostende 20 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 22/maart/17
1 mei 2017 Wandeling met culinaire en muzikale toets Natuurpunt Hansbekestraat 10 april 2017: college van burgemeester en schepenen 12/apr/17
7 mei 2017 Wielerwedstrijden LWU-leden Sint-Maria-Aalter 10 april 2017: college van burgemeester en schepenen 12/apr/17
8 mei - 19 mei 2017 Vernieuwing overwelving oprit Heistraat 970 3 april 2017: college van burgemeester en schepenen 5/apr/17
10 mei - 9 juni 2017 Uitvoeren werkzaamheden Ganzeplas - Biesemveldstraat 10 april 2017: college van burgemeester en schepenen 12/apr/17
12 mei 2017 18de Aalterse Jogging Lindestraat, Bollebekstraat, Wageweg, Stratem, Sint-Maria-Aalterstraat, Brouwerijstraat, Kruisstraat 20 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 22/maart/17
22 en 23 mei 2017 Meester op de fiets Hullaertstraat (deel tussen de Pittemstraat en Lodorp) 10 april 2017: college van burgemeester en schepenen 12/apr/17
24-27 mei 2017 41ste Wijkfeesten Kestelstraat Kestelstraat en zijstraten 10 april 2017: college van burgemeester en schepenen 12/apr/17
mei 2017 Kermis Sint-Maria-Aalter Oude Kantschoolstraat, Wingenestraat 27 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 29/maart/17
2017 Zangwedstrijden voor vinken (De Sparhoekzangers) Polderdreef 27 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 29/maart/17

 

Milieuvergunningen en bodemsaneringsprojecten

Soort bekendmaking Aanvrager Locatie Start bekendmaking Einde bekendmaking Datum bekendmaking website

Momenteel zijn er geen milieuvergunningen en bodemsaneringsprojecten.

         

Openbare onderzoeken

Milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen

Via een openbaar onderzoek licht het gemeentebestuur je in over projecten en plannen (meestal met betrekking tot ruimtelijke ordening en leefomgeving). Een openbaar onderzoek vindt plaats vóór de aflevering van een vergunning of de definitieve goedkeuring van een plan. Tijdens een openbaar onderzoek kan je de plannen inkijken en er jouw mening over geven.

Soort vergunning Aanvrager Locatie Start openbaar onderzoek Sluiting openbaar onderzoek Datum bekendmaking website
Natura 2000-programma

Vlaamse Overheid

  7/03/2017 7/05/2017 14/03/2017

 

Buurtwegen

Momenteel is er geen openbaar onderzoek lopende.

Bodemsaneringsprojecten

Aanvrager Locatie Start openbaar onderzoek Sluiting openbaar onderzoek Datum bekendmaking website

Aalterpaint International

Venecolaan 8  24/03/2017 22/04/2017 17/03/2017

Planologisch attestten

Momenteel is er geen openbaar onderzoek lopende.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

Momenteel is er geen openbaar onderzoek lopende.

Onteigeningen

Momenteel is er geen openbaar onderzoek lopende.

Meer info

Relevante info